80 prosent fornybart i 2050

Spesialrapport fra FNs klimapanel om fornybar energi.

FNs klimapanel presenterte våren 2011 en omfattende analyse som viser at opp mot 80 prosent av verdens energiforbruk kan dekkes av fornybare kilder rundt midten av dette århundre og dermed bidra kraftig til en reduksjon i klimautslippene i tråd med to graders-målets krav. Rapporten er skrevet av 120 eksperter fra hele verden.

IPCC: Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation.