Mer penger til fornybart enn fossilt i 2010

Det ble investert 211 milliarder dollar i fornybar kraftproduksjon utenom stor vannkraft i 2010.

“Global Trends in renewable energy investment 2011” fra UNEP og Frankfurt School analyserer utviklingen i investeringer i fornybar energi basert på tall fra Bloomberg New Energy Finance. Rapporten gir god oversikt over de viktigste globale utviklingstrendene og viser blant annet at det ble investert 211 milliarder dollar i fornybar kraftproduksjon utenom stor vannkraft i 2010. Inkluderes stor vannkraft, viser tallene at det ble det investert mer i fornybar enn i fossil kraftproduksjon. For første gang ble det investert mer i utviklingslandene enn i OECD.

FS UNEP Centre: Global Trends in renewable energy investment 2011