I årets konferanse viser Klimapartnere frem bedrifter fra hele landet som har gjennomført konkret klimahandling. Under temaene sirkulærøkonomi, energiløsninger og klimarapportering vil flere av våre 390 partnere dele sine gode eksempler.

For å nå 1,5-gradersmålet trenger vi politisk handling og internasjonalt samarbeid. Samtidig kommer vi ikke langt med politisk handling alene. For selv om det legges føringer og reguleringer fra politisk hold, blir det vanskelig å gjennomføre disse uten en rekke nye løsninger. Norge kan bli et foregangsland ved å lede an i utviklingen av løsninger som svarer på disse utfordringene, slik at disse kan tas i bruk i resten av verden. Det vil samtidig gi oss et konkurransedyktig næringsliv og arbeidsplasser for fremtidens samfunn. Skal vi klare dette må det innoveres i både liten og stor skala i bedrifter, organisasjoner og etater over hele landet.

Ifølge den nasjonale strategien for en grønn, sirkulær økonomi er målet at uttak, produksjon og forbruk skal skje på en bærekraftig måte. Løsningene for å nå dette målet har vi ikke i tilstrekkelig omfang i dag. Vi vet også at det skal stilles økte krav til klimarapportering fra norske bedrifter. Kompetansegapet rundt hvordan klimaregnskap kan brukes som verktøy for å få oversikt over og kutte utslipp er imidlertid stort. Samtidig som vi blir mer sirkulære og rapporterer på utslippene, skal vi bygge ut mer energi og spare på den vi har. Men det er fortsatt mange tusen kvadratmeter med bedriftslokaler som skal energieffektiviseres før vi er i mål.

Fra disse overordnede trendene kommer spørsmålene. Hvordan skal fiskenæringen i Nordland bli mer sirkulær? Hvordan kan en norsk is-produsent benytte seg av klimaregnskap for å strategisk kutte egne utslipp? Og, kan et bygg som huser flere av våre mest kjente tv-produksjoner spare på energibruken gjennom energieffektivisering?

Dette er noen av de gode eksemplene vi har plukket ut blant våre klimapartnere. Ved å dele disse ønsker vi å spre kunnskap og inspirasjon, for hjelpe andre i gang med det samme.

Klimapartnere konferansen går digitalt den 10. november klokken 10. I noen av våre regioner er det også fysiske samlinger.

Du kan se programmet og melde deg på her.