Om oss

Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis – og deler stiftelsens formål og grunnsyn.

Energi og Klima er medlem i Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Ansvarlig redaktør er Anders Bjartnes.

Energi og Klimas samfunnsoppdrag er å gi beslutningstakere i politikk, næringsliv, akademia og organisasjoner kunnskap som setter dem bedre i stand til å gjennomføre det grønne skiftet.

Energi og Klima ble startet i 2011 og har i ti år bragt nyheter, bakgrunn, kommentarer og analyser om svært mange sider av klima- og energifeltet.

Ved siden av ansvarlig redaktør Anders Bjartnes består redaksjonen av Olav A. Øvrebø, Lars Ursin og Alf Ole Ask.

Utover redaksjonens egne medlemmer bidrar en rekke andre skribenter jevnlig.

Norsk klimastiftelse fikk i 2011 støtte fra Fritt Ord til utvikling av Energi og Klima.

I vår personvernerklæring kan du lese om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Energi og Klima er organisert som et aksjeselskap heleid av Norsk klimastiftelse.

Styret i Energi og Klima har følgende sammensetning:
Lars-Henrik Paarup Michelsen, styreleder
Sidsel Norvik, styremedlem
Camilla Aadland, styremedlem
Benedicte Staalesen, styremedlem
Stig Frode Opsvik, styremedlem
Mathias Fisher, styremedlem

Kontakt:
E-post: energiogklima@energiogklima.no

Postadresse:
Energi og Klima
Odd Frantzens plass 5
5008 BERGEN

Organisasjonsnummer: 998361540
Kontonummer: 36333371396