Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Energi og Klima samler inn og bruker personopplysninger.

Energi og Klima, ved ansvarlig redaktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på energiogklima.no

Webansvarlig har det daglige ansvaret for Energi og Klimas behandlinger av personopplysninger på energiogklima.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, svare på spørreundersøkelser eller donere penger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

PRO ISP er vår driftsleverandør for energiogklima.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Energi og Klima og PRO ISP som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Norsk klimastiftelse og PRO ISP regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Energi og Klima samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på energiogklima.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Enkelte opplysninger om de avidentifiserte IP-adressene blir behandlet på individ-nivå, men alle disse opplysningene blir automatisk slettet etter 14 måneder.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Utdrag av informasjonen fra Google Analytics vil kunne deles med våre sponsorer og annonsører i salgsøyemed.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på energiogklima.no:

InformasjonskapselBeskrivelseUtløper etter
_gaBrukes for å samle inn statistikk til Google Analytics2 år
_gidBrukes for å samle inn statistikk til Google Analytics24 timer
_gatBrukes for å begrense antall forespørsler til Google Analytics1 minutt
modal_seenBrukes for å hindre visning av popup flere ganger dersom du allerede har lukket den.6 timer

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Nyhetsbrev

Energi og Klima sender ut nyhetsbrev en gang i uka via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet og har en egen personvernerklæring. E-postadressen lagres i en egen database og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Vi vil aldri dele din e-postadresse med andre. Du kan velge om du vil oppgi navnet ditt når du registrerer deg.

Spørreundersøkelser

Energi og Klima vil fra tid til annen be våre lesere om å svare på en leserundersøkelse. I disse tilfellene vil behandlingsgrunnlaget for opplysningene vi samler inn være en interesseavveiing. Energi og Klima har behov for å forstå hvordan tjenester skal utformes for å møte eksisterende og potensielle kunders behov, samt for å bedømme hvor bra nettavisen presterer. Deltakelse i leserundersøkelsen er valgfritt.