Forfatterarkiv for Anne Britt Sandø
Anne Britt Sandø
Anne Britt Sandø
Arbeider med regional havmodellering og analyse av klimamodeller med fokus på Nord-Atlanteren, De nordiske hav, Barentshavet og Arktis ved Havforskningsinstituttet. Er tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og forskningsgruppen Klimavarsling og regionale scenarier.