Forfatterarkiv for Erlend Andre T. Hermansen
Erlend Andre T. Hermansen
Erlend Andre T. Hermansen
Seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Har bakgrunn innen vitenskapsstudier (Science and Technology Studies) og forsker blant annet på forholdet mellom kunnskap og beslutningstaking. Han har publisert en rekke artikler om ulike aspekter ved REDD+, det norske regnskogsinitiativet og Brasil.