Forfatterarkiv for Jon Birger Skjærseth
Jon Birger Skjærseth
Jon Birger Skjærseth
Forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt. Forsker spesielt på internasjonalt miljøsamarbeid og europeisk klima- og energipolitikk.