Arendalsuka: Slik kan Norge bli Europas batteri

Er hydrogen fra naturgass med CCS en god løsning? Kan Norges vannkraft balansere Europas energibehov? Opptak av debattmøte i Arendal i regi av NTNU og SINTEF. Med blant andre olje- og energiminister Terje Søviknes, forskere, bransjefolk og politikere.

På møtet presenterte Johan Hustad, direktør NTNU Energi, og Nils Røkke, bærekraftsdirektør SINTEF og leder for EERA forskningsbaserte råd og scenarioer som peker på hvordan Norge bør håndtere sin rolle som energinasjon i Europa.

NTNU og SINTEF har laget en pamflett som grunnlag for debatten. Se også forskningsrapporter samlet på egen arrangementsside.

Nøkkelspørsmål for debatten:

  • Er hydrogen fra naturgass med karbonfangst og -lagring (CCS) en god løsning?
  • Kan Norges vannkraft balansere Europas energibehov?
  • Hvordan skal vi sikre at vi skaper innovasjon og arbeidsplasser, samtidig som vi ivaretar klima og reduserer utslipp?

En rekke gjester fra frivillige organisasjoner, industri, offentlig forvaltning og politikk deltok i debatten:

Terje Søviknes (FrP), olje- og energiminister
Atle Hamar (V), statssekretær Klima og -miljøverndepartementet
Else-May Botten (Ap), stortingsrepresentant, Energi og miljøkomiteen
Janne Stene (MDG), stortingsrådgiver
Anne Vera Skrivarhaug, direktør Energiavdelingen, NVE
Bente Hagem, europadirektør, Statnett
Jan Pedersen, Director, Head of office Brussels, Agder Energi
Hildegunn Blindheim, direktør Klima og Miljø, Norsk olje og gass
Trude Sundset, adm. dir. Gassnova
Steinar Eikaas, leder av Lavkarbonløsninger, Equinor
Anders Bjartnes, daglig leder og ansvarlig redaktør, Klimastiftelsen
Olav Øye, seniorrådgiver, CO₂-fangst og -lagring, Bellona
Fridtjof Unander, områdedirektør for ressursnæringer og miljø, Forskningsrådet