Video: #Klimafrokost om oljeskatt

Bør vi stramme til oljeskatteregimet og heller øke trykket på å fremme grønnere næringer? Se video fra Norsk Klimastiftelses Klimafrokost på Litteraturhuset i Bergen 1. desember.

I Norge har vi et oljeskatteregime som aktivt stimulerer leting og utbygging. Dette drøftes og utredes i Norsk Klimastiftelses rapport Oljeskatten i energiomstillingens tid, som ble lagt frem på arrangementet.

Videoopptak av innledninger og debatt på Klimafrokosten:


Det norske oljeskatteregimet: Samtale mellom Bjartnes, Kvadsheim, Hustveit og Kirkebirkeland.


Erling Kvadsheim, direktør for næringspolitikk i Norsk olje og gass.


Tord Hustveit, leder av Norges Unge Venstre.


Mats A. Kirkebirkeland, skribent i Minerva og aktiv i Høyre.


Torfinn Harding, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.


Anne Jortveit, prosjektleder Norsk Klimastiftelse.


Anders Bjartnes, redaktør Energi og Klima.

Disse temaene ble belyst:

  • Er det på tide å justere skattefordelene knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel for å bidra til at felt som krever en høy oljepris for å være lønnsomme, ikke blir utbygd?
  • Er det riktig at fellesskapet fremdeles skal bære nesten hele den økonomiske risikoen ved oljeletingen?
  • Hva er statens alternative bruk av disse pengene?
  • Kan pengene brukes mer fornuftig til å fremme omstilling til et robust næringsliv som harmonerer med klimamålene?
  • Kan vi bruke denne risikoviljen fra staten på næringsvirksomhet som fremmer energiomstillingen?

Les også: Oljenæring i særstilling – intervju med økonomiprofessor Diderik Lund.