SPIR-kandidat: Kite-turbin

Kitemill tar vindkraft til nye høyder.

Hva er Kite-turbin?
Kite-turbinen er en vindturbin som skal utvinne kraft fra høyere luftlag. Kitemill vil utvinne den samme vindkraften som konvensjonelle turbiner med bare 10 % av materialene. Samtidig når turbinen høyder der det blåser oftere og sterkere enn det dagens vindmøller gjør. Kombinasjonen av lavere investeringskostnad og høyere produksjon gir en unik energikostnad.

Kitemill er et av de ledende Airborne Wind Energy-aktørene, og er et av bare tre selskap som i dag har en prototype av en autonom kite-turbin.

Hva er klimagevinsten?
Kite-turbiner vil ta en del av vindenergimarkedet og kan på sikt gjøre at vindenergimarkedet tar en større andel av den globale energimiksen enn den ellers ville gjort. De to viktigste faktorene til dette er at kite-turbiner kan potensielt levere elektrisk energi til en kostnad som er langt lavere enn andre energiteknologier, og at vindressursene i høyere luftlag er tilgjengelig i utvinnbar form over et langt større geografisk landområde enn andre naturressurser.

Kitemill logo

 

Navn: Kite-turbin
Eiere: Ignatia AS Kongsberg Innovasjon AS Ignatia AS Kongsberg Innovasjon AS Gjerde, Lars Pemco Invest AS Nanna Gjerde Invest AS Troll Investments AS Nannok Invest AS Consulting In Business Carnel, Lode Asgeir Løno Bu, Olav Aleksander Grim Investments AS Legaignoux, Bruno Bergen Teknologioverføring Jarle Underhaug Kleppe, Tor Audun Larsen, Ole Bernhard Løvik, Tom Hakatai AS Agalaus AS HK Technologies AS Bergtor Holding AS Conoteo AS Kommedal, Øyvind Sæbø, Øystein Friestad Beaudonnat, Eric Bu Gard AS
Kontaktperson: Thomas Hårklau
Sted: Voss
Web: Kitemill.no
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2015 (les mer)

Hvor er markedet deres?
Norge er et perfekt utgangspunkt for Airborne Wind. Løsningen til Kitemill består av en elektrisk vinsj og en kite kontrollert med en autopilot. Norge er i dag verdensledende på eksport av vinsjer og eksporterer verdens mest avanserte autonome missiler. Kombinasjonen av disse to kompetanseområdene gir et perfekt springbrett for et nytt og langt større industrieventyr.

Landbasert vindkraft er den eneste fornybarteknologien som har inntatt den globale energimiksen i et betydelig omfang de siste 30 årene, etter utbyggingen av dagens vannkraftkapasitet. Landbasert vindkraft er den fornybarteknologien som i dag blir bygd ut med høyest volum. Det henger sammen med at landbasert vindkraft er den fornybarteknologien som i dag kan bygges ut til lavest energikostnad. Vindkraftbransjen omsetter i dag for over 300 MRD NOK og sysselsetter over 600 000 mennesker. Danmark alene omsetter vindkraft for 80 MRD NOK. Det som skjedde i Danmark på 80-tallet kan sammenlignes med det som er i ferd med å skje i Norge i dag.

Når markedsintroduksjonen er gjennomført vil kite turbiner bli en meget konkurransedyktig energiteknologi i “utility scale”, og den har potensialet til å bli den ledende energiteknologien.

Hvor i verdikjeden er dere?
Kitemill har i dag en fungerende prototype. I løpet av 2015 vil det bli bygget et større pilotanlegg som bli lagt ut til salg så snart pilotfasen er gjennomført.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Å finne tilstrekkelig privat kapital til å finansiere utvikling i en tidlig fase med få sammenlignbare suksesshistorier.

IMGP2216 - Kopi