Har du lyst til å være sentral i utviklingen av nettselskapets rolle og bidra til å sikre raskere elektrifisering? Kan det være spennende å teste ut løsninger som utnytter eksisterende nettkapasitet i større grad enn i dag? Vil du jobbe med å introdusere teknologi og forsyningsløsninger i nettet som bidrar til økt grønn verdiskaping?

Energikoordinatorrollen i Elvia er en nøkkelrolle i dette arbeidet.

Hør vår podcast om hvorfor nettopp Energikoordinator-rollen er så viktig!

Hverdagen i korte trekk:
Du blir en del av et spennende og fremoverlent tverrfaglig energikoordinator-team i Elvia som vil jobbe i grensesnittet mellom kundebehov, nettutvikling og drift. Du vil også være en del av et eksternt team gjennom samarbeid med andre nettselskaper i prosjektet Nettselskapet som energikoordinator. Arbeidet skal bidra til at Elvia gjennom samspill med aktørene rundt oss får innsikt i muligheter og løsninger for mer effektiv kapasitetsutnyttelse.

I denne rollen vil du jobbe tett sammen med kompetente medarbeidere i Elvia fra ulike avdelinger; Avdeling Kundeprosjekter som håndterer de største kundeinitierte prosjektene i Elvia, som tilknytning av datasentre, solparker, vindparker og utbygging/elektrifisering av eksisterende industri. Avdeling Nettutvikling som har ansvaret for den helhetlige og langsiktige utviklingen av Elvias strømnett. Samt mot Driftssentralen som jobber med utvikling av metodikk og verktøy for enda bedre kapasitetsutnyttelse av eksisterende nett.

Arbeidsoppgaver:

 • Drive oppsøkende virksomhet og dialog med utvalgte aktører for å forstå hvordan de kan bidra til økt utnyttelse av kraftsystemet.
 • Oppsøkende virksomhet og dialog med utvalgte kommuner/myndigheter for å kartlegge planer for næringsetablering og konsekvensene av disse.
 • Gjennomføre åpne møter og opprette dialog med regionale/nasjonale teknologileverandører sammen med de andre nettselskapene.
 • Etablere kunnskaps- og erfaringsbank på tvers av selskapene som sikrer en arena for læring og gjenbruk som skal være tilgjengelig for hele bransjen.
 • Bidra til å utarbeide underlag for kraftsystemutredning- og områdeplanarbeidet i regionen.
 • Søke å finne konkrete løsninger basert på tiltak i eget nett, utveksling av forbruk mellom kunder i området (fleksibilitet) eller introduksjon av tredjepartsaktører som har produksjons- eller forsyningsteknologier som kan avhjelpe behovsdekningen.
 • Bidra til å identifisere konkrete pilotområder og gjennom disse tilgjengeliggjøre/tilknytte mer effekt i vårt nettområde fram til 2025, med et mål om å hente ut 25% mer effekt enn normalt.
 • Gjennomføre løpende koordinerings-, veilednings-, rådgivnings- og løsningsarbeid for regionale nærings- og samfunnsaktører.

Vi tror den som lykkes i rollen har:

 • Evnen til å tilegne deg og bygge reell kompetanse om kunde- og samfunnsbehov, alternative nettløsninger, fleksibilitet og teknologi innen produksjon og forsyning.
 • Kompetanse og forståelse for kraftsystemet gjerne med erfaring fra nettanalyser og/eller drift av nett.
 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis innen elkraft, energiplanlegging eller energi og miljø på bachelor- eller masternivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Erfaring fra prosjekteringsarbeid. Tidligere erfaring som prosjektleder er et pluss.

Om deg

 • Vi ser etter deg som er en relasjonsbygger med høy gjennomføringsevne.
 • Du liker å møte kunder og andre markedsaktører, du er nysgjerrig på det nye, hungrer etter ny kunnskap og innsikt og trives i det ukjente.
 • Du kommuniserer godt med andre, og har et sterkt kundefokus. Samtidig har du høy gjennomføringsevne med en strukturert og analytisk tilnærming til små og store oppgaver, og du er robust nok til å stå støtt i nye situasjoner.
 • Du er proaktiv og nysgjerrig i møte med kolleger og nye arbeidsoppgaver, og tar initiativ til å se løsninger heller enn begrensinger i en omskiftelig verden.

Hva får du hos Elvia?

 • Spennende, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver hos en viktig samfunnsaktør og i en bransje i kontinuerlig endring.
 • Tilgang til spennende og kompetente tverrfaglige energikoordinatorteam i Elvia og gjennom bransjesamarbeid.
 • Mulighet til å være med og forme nettselskapenes rolle.
 • Være en viktig pådriver for å realisere ny / økt grønn verdiskaping raskere ved å introdusere tilgjengelig teknologi og forsyningsløsninger i nettet.
 • Et høyt kompetent, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø hvor vi jobber sammen for måloppnåelse og utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger, medlemskap i bedriftsidrettslaget og moderne og fleksible kontorlokaler.
 • En jobb som rett og slett er midt i smørøyet i den pågående elektrifiseringen!

Elvia har drøyt 850 ansatte, og er eid av Eidsiva Energi. Eidsiva har totalt 1200 ansatte og består av tre virksomhetsområder i ett konsern. Eidsiva Bioenergi, Eidsiva Bredbånd og Elvia – Norges største nettselskap. Med rundt én million målepunkter sikrer Elvia at nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo kan se på strøm som den største selvfølgelighet. Elvia har hovedkontor på Hamar og store lokasjoner med sterke kompetansemiljøer i Innlandet og i Oslo.