Miljødirektoratet har flere ledige stillinger innen klima, avfall, tilsyn, naturoppsyn, jus, IT og HR

Les mer om våre ledige stillinger her: https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/jobbe-i-miljodirektoratet/

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Hovedoppgaven er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet.