Er du interessert i å jobbe med en av de største utfordringene samfunnet står i? Vil du være med oss i Miljødirektoratet på å bygge opp, utvikle og følge opp et helt nytt klimavirkemiddel? Da kan du være den rette for denne stillingen.

Klimakvotesystemet er en hjørnestein i både EUs og Norges klimapolitikk. EU lanserer nå et nytt klimakvotesystem for transport, bygg og andre sektorer (ETS2). Hos oss vil du være med på å etablere og forvalte dette systemet. Du vil jobbe tett mot omsettere av brensler som går til veitransport, oppvarming av bygg, og inn i industri som ikke allerede er del av kvotesystemet for industrien, petroleumsvirksomhet, luftfart og maritim transport (ETS1). Du vil få en helhetlig forståelse av verdikjeden for brensel i Norge, både omsettere og sluttbrukere, og du vil få erfaring med å implementere og følge opp EU regelverk.   

Som følge av EUs Green Deal er klimavirkemidler og reguleringer fra EU i rask utvikling. Arbeidet med det nye klimakvotesystemet for transport, bygg og andre sektorer (ETS2) er i dag organisert som et prosjekt i klimaavdelingen. Prosjektet er plassert i seksjon for utslippsregnskap og metode, og jobber tett med fagmiljøene som jobber med ETS1. Oppgavene i stillingen er knyttet til prosjektet, og vil derfor jobbe på tvers av seksjoner i klimaavdelingen. Det vil være aktuelt å bidra inn på andre oppgaver i avdelingen også. 

Seksjon for utslippsregnskap og metode er en av syv seksjoner i klimaavdelingen,og har i dag 15 ansatte. Seksjonen rapporterer Norges utslipp av klimagasser til FN og EU, og koordinerer direktoratets arbeid med de internasjonale klimaforhandlingene. Seksjonen drifter og videreutvikler klimagassregnskap for norske kommuner, og deltar i avdelingens arbeid knyttet til tiltak og virkemidler for reduserte utslipp, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Vi jobber også med kunnskapsgrunnlag for virksomheters bærekraftsrapportering og med kvotesystemet for transport, bygg og andre sektorer (ETS2). 

Stillingen har arbeidsplass på vårt kontor sentralt på Helsfyr i Oslo.

Dette skal du jobbe med

Etablere og forvalte klimakvotesystemet for transport, bygg og andre sektorer. Dette handler blant annet om å:

 • utvikle og etablere forvaltningssystem og praksis for det nye kvotesystemet, herunder tett arbeid opp mot EU-kommisjonen og det europeiske klimasamarbeidet
 • godkjenne overvåkingsplaner og kontrollere utslippsrapporter for veitransport, bygninger og andre sektorer
 • veilede, følge opp og ha dialog med relevante aktører
 • bidra i arbeidet med å implementere og videreutvikle regelverk på klimaområdet

For å gjøre denne jobben

 • har du fullført, eller er i ferd med å fullføre, relevant utdanning på mastergradsnivå, gjerne innenfor naturvitenskaplige og teknologiske fag. Du må ha bestått eksamen før ansettelse.
 • har du gjerne erfaring fra offentlig forvaltning eller arbeid med regelverk. Erfaring fra arbeid med EU-reguleringer vil særlig vektlegges
 • har du erfaring med å håndtere og analysere tall
 • har du gjerne kompetanse på utslipp og overvåking av klimagasser, og gjerne teknologisk kompetanse og kunnskap om drivstoff eller brensel til bygg og andre sektorer
 • skriver og kommuniserer du godt på norsk og engelsk

Som seniorrådgiver er det krav om noen års relevant erfaring.

Og du er en person som

 • sikrer framdrift, er løsningsorientert og leverer resultater til rett tid
 • trives både med å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • er analytisk og god på å løfte blikket og vurdere helhet og sammenhenger
 • er nøyaktig og jobber strukturert og målrettet
 • har stor arbeidskapasitet og trives med tidvis høyt arbeidstempo
 • trives med variasjon i ansvar og oppgaver, og håndterer å arbeide med flere oppgaver i parallell
 • trives med arbeid med regelverk og myndighetsutøvelse

Vi tilbyr

 • fast stilling med lønn som rådgiver eller seniorrådgiver fra kr. 548 600 (lønnstrinn 56) til kr. 821 100 (lønnstrinn 78) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.
 • spennende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • engasjerte og kunnskapsrike kollegaer som drar lasset sammen
 • moderne kontorfasiliteter og mulighet for avtale om hjemmekontor
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstida
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Hvordan du søker

Du søker på stillingen via Jobbnorge.no. Du skriver søknaden på norsk, og legger ved relevante attester og vitnemål for utdanning tatt i utlandet. Vitnemål for utdanning tatt i Norge må du laste opp fra Vitnemålsportalen.

Søkerlistene blir offentlige når søknadsfristen har gått ut. Ønsker du å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, så må du begrunne hvorfor. Vi tar kontakt med deg dersom vi ikke tar ønsket ditt til følge, og du får mulighet til å trekke søknaden din.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi innkaller minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om dette på Statens arbeidsgiverportal. Avkrysningen brukes også til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.

Mer informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg som søker, kan du finne i personvernerklæringen vår.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Deres hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. 

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. De utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre. Man lærer av hverandre og utvikler seg internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing.

For å løse samfunnsoppdraget på best mulig måte har de behov for medarbeidere i alle aldre, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer de deg til å søke! 

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.