Enova søker nå etter rådgiver/seniorrådgiver som skal jobbe med landtransport og mobilitet for omstillingen til lavutslippsamfunnet. Dette er en unik mulighet for deg som ønsker arbeidsoppgaver som er faglig utviklende i samspillet mellom teknologi, offentlige virkemidler, marked og politikk. I Enova har de fokus på personlig utvikling og kompetanseheving, og du vil få mulighet til å påvirke innholdet i stillingen ut fra dine interesser og kompetanser.  

Som rådgiver innen landtransport får du muligheten til å jobbe i et marked med en rekke spennende næringsaktører, blant annet transportører i Norge, distribusjonsselskaper og energitjenesteselskap.

Rådgiverrollen innebærer å jobbe tett med markedet, gi råd og inspirere til handling. Du vil få mulighet til å vurdere spørsmål om finansiering og søknader om støtte, blant annet knyttet til tunge nullutslippskjøretøy og infrastruktur for alternative drivstoff. Videre vil du følge prosjektene Enova støtter fra start og helt frem til realisering. Du vil også delta i utvikling og drift av Enovas støtteprogrammer for overgangen til lavutslippsamfunnet. 

Som markedsrådgiver vil du få en selvstendig rolle i et hyggelig team bestående av 7 engasjerte medarbeidere.

Hvem ser Enova etter? 

  • Du er interessert i klima- og energipolitikk, og kan sette deg inn i ulike rammebetingelser og virkemidler knyttet til landtransport og mobilitet.
  • Du har evnen til å sette deg inn ulike teknologiske, forretningsmessige, samfunnsmessige og økonomiske spørsmål, og har gjerne erfaring med teknologi- og investeringsrelaterte oppgaver.
  • Kandidaten Enova ser etter foreslår gjerne nye løsninger og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Videre vil struktur og en analytisk tilnærming være viktig for å lykkes og trives i rollen. 

Enova ser for seg at du har:

  • Utdanning på masternivå innen teknologi, samfunnsvitenskap eller økonomi, gjerne med en kombinasjon av disse fagene (krav til utdanning kan erstattes av relevant erfaring) 
  • Relevant arbeidserfaring. For eksempel fra transport- eller mobilitetsvirksomheter, energiselskap, teknologibedrifter eller offentlig myndighet.

Ved vurdering av den best kvalifiserte søkeren, legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hva kan Enova tilby deg?

I Enova motiveres vi av vår visjon om å skape livskraftig forandring og arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Du vil gjennom å jobbe hos oss møte kompetente kolleger som skaper et humørfylt og godt sosialt miljø. Enova har sitt eget bedriftsidrettslag og en sosialkomite som jevnlig inviterer til morsomme aktiviterer og arrangementer. De tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor ansatte har høy fagkompetanse, utviklingsvilje og engasjement. 

Som ansatt vil du få konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid. Enova holder til i åpent kontorlandskap i moderne lokaler i Powerhouse.

Spørsmål om stillingen

Søknadsfrist er tirsdag 10. oktober, men Enova ønsker gjerne at du viser din interesse snarest. 

For å fremme mangfold og variasjon blant de ansatte, ønsker Enova å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. 

I samsvar med offentlighetsloven §25 gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. 

Synes du dette ser interessant ut, gleder Enova seg til å lese ditt søknadsbrev! Send din søknad, CV og vitnemål via jobbnorge.no

Enova jobber med Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og skal i nært samspill med markedet bidra til at ny klima- og energiteknologi utvikles og tas i bruk i alle sektorer i samfunnet.
På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Skal vi få til dette, må vi satse mye sterkere på innovasjon og teknologiutvikling. Vi har nemlig ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet, ennå. De nye løsningene må ikke bare være bærekraftige, de må også bli økonomisk levedyktige.

Det skjer ikke av seg selv. Det er her Enova kommer inn i bildet.

Våre virkemidler er rettet mot å løse opp i markedssvikt og barrierer for senfase teknologiutvikling og tidligfase markedsutvikling. Slik bidrar vi til å øke omstillingstakten og gjøre omstillingen mer økonomisk bærekraftig for Norge enn den ellers ville vært. Enovas primære mål er å bidra til omstilling gjennom varige markedsendringer.

Enova er eid av Klima- og miljødepartementet, er lokalisert i Powerhouse i Trondheim og har ca.100 medarbeidere.