Miljødirektoratet lyser ut to faste stillinger som rådgivere/seniorrådgivere i seksjon for klimakvoteregisteret og skipsfart.

Er du interessert i å jobbe med en av de største utfordringene samfunnet vårt står i? Har du lyst til å bidra til at viktige klimatiltak og virkemidler blir fulgt opp på en god måte? Vil du jobbe med å utvikle og følge opp EU klimakvotesystemet for skipsfart i Norge? Har du også interesse for og helst kunnskap om maritim sektor?

Skjønner du innholdet i denne videoen? Da kan du være den rette for denne stillingen!

Klimakvotesystemet er en hjørnestein i både EUs og Norges klimapolitikk. EU utvider klimakvotesystemet og vil fra 2024 inkludere skipsfart. Du vil være med på å etablere og forvalte klimakvoteregelverket for maritim sektor nasjonalt. Du vil jobbe tett mot maritime aktører, få innsikt i teknologi og teknologiutvikling i maritim sektor og jobbe med å følge opp EU regelverk.  

Seksjon for klimakvoteregisteret og skipsfart (KKS) blir fra januar 2024 en av syv seksjoner i klimaavdelingen og en av to seksjoner som skal jobbe med EUs kvotesystem. 

Stillingen har arbeidsplass på vårt kontor sentralt på Helsfyr i Oslo.

Dette er jobben

Etablere og forvalte klimakvotesystemet for skipsfart som blant annet handler om å:

 • utvikle og etablere forvaltningssystem og praksis for maritim sektor i EUs kvotesystem
 • godkjenne overvåkingsplaner og kontrollere utslippsrapporter for skipsfart
 • veilede og følge opp relevante aktører i maritim sektor

Det er en rivende utvikling innen digitalisering og utvikling av it-systemer på våre områder, og for en av stillingene ser vi etter en som også kan være nøkkelperson i dette digitaliseringsarbeidet. Det er også aktuelt å bidra inn på andre oppgaver innenfor begge kvoteseksjonenes ansvarsområder.

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Miljødirektoratet? Se hit!

For å gjøre denne jobben

 • har du fullført relevant utdanning på mastergradsnivå, gjerne innenfor naturvitenskaplige og teknologiske fag
 • foretrekker vi at du har en del relevant erfaring og som seniorrådgiver må du ha noen års erfaring
 • har du god forståelse av utslipp og overvåking av klimagasser og gjerne teknologisk kompetanse og kunnskap om skipsfart
 • har du erfaring med å håndtere og analysere tall
 • har du gjerne erfaring fra å lede prosesser eller prosjekter.
 • har du gjerne erfaring fra myndighetsutøvelse eller arbeid der du forholder deg til regelverk
 • har du gjerne god IT-kompetanse
 • skriver og kommuniserer du godt på norsk og engelsk

For oppgaver knyttet til digitalisering har du gjerne erfaring med brukeradopsjon, kravspesifisering og implementering av digitale verktøy.

Du er en som

 • sikrer framdrift, er løsningsorientert og leverer resultater til rett tid, alene og i team
 • trives både med å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • er analytisk og god på å vurdere helhet og sammenhenger
 • er nøyaktig og jobber strukturert
 • har stor arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
 • trives med variasjon i ansvar og oppgaver og håndterer flere oppgaver samtidig
 • trives med myndighetsutøvelse

Miljødirektoratet tilbyr

 • fast stilling som rådgiver fra kroner 524 700 (lønnstrinn 53) til kroner 635 400 (lønnstrinn 65) eller seniorrådgiver fra kroner 584 500 (lønnstrinn 60) til kroner 796 600 (77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes noe høyere.
 • spennende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • moderne kontorfasiliteter og mulighet for avtale om hjemmekontor
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Har du spørsmål?

Kontaktpersoner for stillingene er seksjonsleder Silje Aksnes Bratland, telefon 41 61 65 27 eller seksjonsleder Herdis Laupsa, telefon 93 06 92 71. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR seniorrådgiver Yvonne Roualet Thoresen, telefon 98 63 57 20.

Ved henvendelser, oppgi referansenummer 63-2023 KKS.

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.