Om stillingene

Som en del av klimaavdelingen i Miljødirektoratet vil du jobbe med å forvalte og videreutvikle klimakvotesystemet for industri i Norge, i tråd med EUs grønne giv. Hos oss får du mulighet til å jobbe tett mot industrien og med å følge opp EU regelverk. Du vil få varierte og spennende arbeidsoppgaver, og jobbe i et tverrfaglig og engasjert miljø. 

Gjennom å stille krav til hvordan industrien overvåker og rapporterer klimagassutslipp, og metoder og aktivitet som ligger til grunn for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter, vil du få god innsikt i produksjonsprosesser og -teknologier og hvor utslippsreduksjonene skjer. 

Seksjon for klimakvoter og industri (KKI) forvalter EUs klimakvotesystem for sektorene industri og luftfart, og er en av syv seksjoner i klimaavdelingen. Stillingene har arbeidsplass på vårt kontor sentralt på Helsfyr i Oslo.

Dette skal du jobbe med

Forvalte og videreutvikle EUs klimakvotesystem, som blant annet handler om å:

 • behandle søknader om tillatelse til utslipp av klimagasser
 • behandle søknader og tildele klimakvoter for perioden 2026-2030
 • kontrollere årlige rapporter om klimagassutslipp og tildelingsdata
 • veilede og følge opp aktørene i systemet
 • bidra i å følge utviklingen av og gjennomføre endringer i klimakvoteregelverket

For å gjøre denne jobben 

 • har du fullført, eller er i ferd med å fullføre, relevant utdanning på mastergradsnivå, gjerne innenfor naturvitenskaplige eller teknologiske fag. Du må ha bestått eksamen før ansettelse.
 • foretrekker vi at du har en del relevant erfaring 
 • har du gjerne teknologisk kompetanse og kompetanse om industriprosesser
 • har du gjerne erfaring fra myndighetsutøvelse eller annen offentlig forvaltning, eller arbeid der du forholder deg til regelverk, erfaring fra arbeid med EU-reguleringer vil særlig vektlegges 
 • har du erfaring med å håndtere og analysere tall
 • skriver og kommuniserer du godt på norsk og engelsk
 • som seniorrådgiver vil det være krav om noen års relevant erfaring, og du har gjerne erfaring fra å lede prosesser eller prosjekter

er du en som

 • sikrer framdrift, er løsningsorientert og leverer resultater til rett tid
 • er analytisk og god på å vurdere helhet og sammenhenger 
 • er nøyaktig og jobber strukturert og målrettet
 • trives både med å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • har stor arbeidskapasitet og trives med tidvis høyt arbeidstempo
 • trives med variasjon i ansvar og oppgaver og håndterer flere oppgaver samtidig

Vi tilbyr

 • fast stilling med lønn som rådgiver eller seniorrådgiver fra kr. 548 600 (lønnstrinn 56) til kr. 821 100 (lønnstrinn 78) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.
 • spennende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • moderne kontorfasiliteter og mulighet for avtale om hjemmekontor
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Har du spørsmål?

Kontaktpersoner for stillingene er seksjonsleder Silje Aksnes Bratland, telefon 41 61 65 27. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR seniorrådgiver Yvonne R. Thoresen, telefon 98 63 57 20. Send en SMS med referansenummer (70-2024 KKI) for stillingen, så tar vi kontakt. Vi er mest tilgjengelige for spørsmål fra 1. august. 

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Deres hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. 

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. De utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre. Man lærer av hverandre og utvikler seg internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing.

For å løse samfunnsoppdraget på best mulig måte har de behov for medarbeidere i alle aldre, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer de deg til å søke! 

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.