Illustrasjonsfoto: Bård Bredesen

Om stillingene

Vi i Miljødirektoratet søker etter to dyktige kollegaer som kan styrke klimaarbeidet vårt i seksjon for arealbruk og industri i klimaavdelingen. Vi har blant annet ansvar for å utrede hvordan tiltak innen industri kan bidra til lavutslippssamfunnet, og vi forvalter CO₂-kompensasjonsordningen for industrien. Det er foreslått et nytt krav om at minst 40 prosent av utbetalt CO₂-kompensasjon skal brukes på tiltak som bidrar til enten reduksjon av klimagassutslipp eller energieffektivisering. Industrien skal utarbeide tiltaksplaner som skal godkjennes av Miljødirektoratet.

Seksjonen jobber også med problemstillinger knyttet til jordbruk, skogbruk og annen arealbruk i klimasammenheng, og vi har et spesialt ansvar for å ivareta sammenhengen mellom klima og naturmangfold i avdelingen.

Vi er en seksjon med 14 engasjerte og kompetente medarbeidere som har arbeidssted på Helsfyr i Oslo. Vi samarbeider tett med andre avdelinger i direktoratet og sektormyndigheter, og har god kontakt med industrien.

Hva handler denne jobben om?

Som vår nye kollega vil du:

 • bidra inn i utredninger knyttet til tiltak og virkemidler for å redusere utslipp fra industrien
 • bidra inn i forvaltning av CO₂-kompensasjonsordningen for industrien
 • bidra inn i seksjonens og avdelingens øvrige oppgaver

Hva kan du?

 • du har fullført, eller er i ferd med å fullføre, relevant utdanning på mastergradsnivå – gjerne innenfor naturvitenskaplige og teknologiske fag. Du må ha bestått eksamen før ansettelse.
 • du må være god med tall og beregninger
 • du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
 • du har gjerne kunnskap om norsk industri og interesse for klima
 • du har gjerne erfaring fra offentlig forvaltning eller arbeid med regelverk

Som seniorrådgiver er det krav om noen års relevant erfaring.

Hva slags egenskaper har du?

 • du er analytisk og har gode evner til å vurdere helhet og sammenhenger
 • du har stor arbeidskapasitet og trives med tidvis høyt arbeidstempo
 • du trives både med å jobbe selvstendig og sammen med andre 
 • du har evne til å levere innen tidsfrister, er nøyaktig og legger stor vekt på å levere arbeid av høy kvalitet 
 • du trives med variasjon i ansvar og oppgaver, og håndterer å arbeide med flere oppgaver i parallell
 • du har god samfunns- og rolleforståelse 

Hva tilbyr vi?

Hos oss får du:

 • fast stilling med lønn som rådgiver eller seniorrådgiver fra kr. 548 600 (lønnstrinn 56) til kr. 821 100 (lønnstrinn 78) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Deres hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. 

Det er stor variasjon i arbeidsoppgavene i Miljødirektoratet. De utvikler og følger opp regelverk, gir råd til Klima- og miljødepartementet, gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser, overvåker og kartlegger arter, fører oppsyn og tilsyn, regulerer nasjonalparker og naturreservat. Noen oppgaver krever at ansatte med ulik fagkompetanse jobber sammen på tvers. På den måten sikrer vi størst mulig faglig tyngde i leveransene våre. Man lærer av hverandre og utvikler seg internt. Andre arbeidsoppgaver krever selvstendig jobbing.

For å løse samfunnsoppdraget på best mulig måte har de behov for medarbeidere i alle aldre, med ulike fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaringer og perspektiver. Er du kvalifisert til en ledig stilling, så oppfordrer de deg til å søke! 

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet, og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO) som er lokalisert 56 steder i landet.