NIRAS er et skandinavisk rådgiverselskap, eid av deres medarbeidere og stiftelsen NIRAS Alectia, med totalt 2800 ansatte fordelt på 60 kontorer i 30 ulike land. I Norge er de 80 medarbeidere fordelt på 4 kontorer. Du blir en del av NIRAS sin miljø- og bærekraftsavdeling i Norge med ca. 18 ansatte. Avdelingen inngår i, og samarbeider tett med, den globale forretningsenheten i NIRAS med over 300 kollegaer innenfor miljø.

Deres miljøavdeling har en voksende kundeportefølje innenfor både privat og offentlig sektor. Avdelingens kompetanse dekker de fleste områder innenfor miljø, og inkluderer ytre miljø, industrimiljø, klima/LCA, miljøledelse og avfall/sirkulærøkonomi.

Avdelingene innen miljø og prosjektering har mange spennende prosjekter på gang, og de er på utkikk etter en kollega som kan ta rollen som miljørådgiver i deres prosjekter knyttet til bygg. Du vil inngå i tverrfaglige team hvor det er et stort fokus på samarbeid, og der arbeidsmiljøet er åpent og uformelt.  

Din nye hverdag vil by på:

 • Ivaretakelse av fagdisiplin RIM / miljøledelse / YM i bygge- og anleggsprosjekter
 • Utarbeide og følge opp miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner
 • Utarbeide miljøstyringsdokumenter, konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner
 • Bidra i tilbudsarbeid
 • Prosjektledelse
 • Miljørisikoanalyser
 • Miljøsertifisering , BREEAM-AP og/eller revisor
 • Klimagassregnskap
 • Ombrukskartlegginger
 • Miljøkartlegginger

NIRAS søker deg som:

Du har en relevant bachelor- eller masterutdanning, og minimum 5 års arbeidserfaring etter studiene. De ser for seg at du har følgende bakgrunn:

 • Enten har du allerede lang erfaring som miljørådgiver; du har god kjennskap til myndighetskrav og miljøregelverk, og innehar ekspertise innenfor for eksempel forurenset grunn, biologi, miljøledelse, klimagassregnskap/livssyklusanalyser og/eller BREEAM for bygg.
 • Eller så har du lang erfaring fra byggsektoren som f.eks. arkitekt eller rådgivende ingeniør, og er interessert i en overgang som miljørådgiver.

Uavhengig av bakgrunn er det en stor fordel om du har erfaring av å jobbe i byggeprosjekter i alle faser, fra skisseprosjekt til gjennomføring, har jobbet på byggeplass og har erfaring med prosjektledelse. Om du også har jobbet med anleggsprosjekter og BREEAM Infrastructure, er det en bonus.

Du har gode samarbeidsevner, et godt humør og er opptatt av å produsere gode leveranser innen gitte frister og omfang. Du har gode fremstillingsevner på norsk skriftlig og muntlig.

Arbeidslokasjon vil være Oslo, Stavanger eller Trondheim.

NIRAS er et internasjonalt rådgiverselskap med prosjekter innen bygg, infrastruktur, planlegging og mobilitet, miljø, vann, energi, digitalisering, næringsmidler, biovitenskap og utviklingsbistand.

Deres 2500 spesialister løser kundenes utfordringer basert på verdiene – vi lytter, vi lærer, vi leverer. NIRAS mener samarbeid, kunnskapsdeling og kreativitet skaper størst verdi for kunden. De har kontorer i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Australia og omsetter for rundt 2 milliarder kroner.

Vi i NIRAS tror at mangfold gjør oss sterkere. Derfor jobber vi ut fra prinsippet om likeverd og med fokus på FNs bærekraftsmål. Vi verdsetter mangfold i alle former og oppfordrer samtlige kvalifiserte til å søke stillingen.