– Grønn omstilling krever et større engasjement enn litt arbeid en ettermiddag. Det trengs helhjertet innsats og dersom ledelsen ikke er engasjert, er det vanskelig å få gjennomført noe, sier Brusdal. – Som leder har jeg et ansvar om å gå foran, og jeg ser at engasjementet smitter over på de ansatte. I ledelsen i Norengros-kjeden er man tydelige på at dette ikke skal delegeres bort. Vi skal alle være bærekraftsgeneraler og lede an.     

Vant til å tenke klima 

Egentlig var det litt tilfeldig at Brusdal våren 2018 kom i kontakt med Klimapartnere og signerte partneravtale i juni samme år. Men det var på langt nær deres første møte med et klimaregnskap.   

– Gjennom ISO 14001 er vi miljøsertifisert og har jobbet med klimaregnskap i elleve år. Så dette er vi godt vant med. Nå gjelder det å se hvordan vi kan ta arbeidet et nytt steg videre, forteller Brusdal.  

De viktigste arbeidsområdene fremover er alt fra bilpark og bygg til økt søkelys på produktenes livssyklus og miljømerking. – Det handler om å finne riktige produkter til markedet.  Vi opplever en enorm etterspørsel etter mer miljøvennlige produkt. Slik sett går vi sammen med markedet for å drive omstillingen.  

Strenge leverandørkrav

For å finne de beste produktene, stilles det store krav til de mellom 4-500 underleverandørene til Norengros-kjeden. – De er allerede gjort et solid arbeid knyttet til etisk handel og tilknytning til standarder som f.eks Grønt Punkt og Miljømerket Svanen. Men vi ønsker å ha enda bedre kontroll på at våre produsenter har gode miljøvennlige rutiner, sier Brusdal. Selskapet har også samarbeid med den norske aktøren Factlines, som bidrar med analyse og kvalitetssikring av bedrifters og produsenters verdikjeder.  

Feie for egen dør

Inspirasjon til å gå sin egen verdikjede etter i sømmene hentes også fra kraftleverandøren Fjordkrafts prisvinnende prosjekt Klimanjaro. Her stiller Fjordkraft krav om at alle leverandørene skal bli klimanøytrale. Den utfordringen tok Norengros K.J. Brusdal.  Selv om man foreløpig ikke klarer det uten å kjøpe klimakvoter, er en rekke tiltak satt ut i livet, som ladeinfrastruktur til ansattes elbiler, reduksjon av matsvinn, stor bruk av videokonferanse fremfor flyturer og økokjøringsopplæring til sjåfører. Målet er å bli klimanøytrale i løpet av 2019. 

  • Klimapartnere er Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling
  • Nettverkene reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling
  • Nettverk finnes i dag i Agder, Vestland, Troms, Rogaland, Østfold, Trøndelag, Nordland, Innlandet og Vestfold/ Telemark og flere andre regioner er under etablering
  • Nærmere 200 virksomheter med tilsammen over 100 000 ansatte og 80 000 studenter er med i Klimapartnere-nettverk

Vil du vite mer om Klimapartnere? Ta gjerne kontakt:

Helene Frihammer
Leder Klimapartnere Vestland og nasjonal koordinator
Mob:+ 47 99087700
Epost: hfrihammer@klimastiftelsen.no

Også innad i kjeden har man merket klimaengasjementet fra Bergen. – I fjor forhandlet hele kjeden om en ny strømavtale, og fikk på plass strøm med opprinnelsesgaranti. Kjeden Norengros skal også bli klimanøytral i 2019, og engasjementet rundt bærekraft og miljø er sterkt tilstede i hele den landsdekkende Norengroskjeden.

Tilgang på løsninger

I det videre arbeidet for å redusere egne utslipp, er tilgjengelighet på nullutslippsløsninger en utfordring. – Vi kjøpte nylig to nye lastebiler med Euro-6 motor, og nå kjører alle de 6 lastebilene våre på Biodiesel (ikke palmeoljebasert), i tillegg til flere elektriske varebiler Dette bidrar til økt nullutslipp besvarelse til anbud hos f.eks Bergen kommune, og andre offentlige kunder. Helst ville vi kjøpt utslippsfritt, men verken elektriske eller hydrogendrevne lastebiler finnes kommersielt tilgjengelig.  

Også på andre områder er Brusdal utålmodig. Hun mener grønn omstilling ikke er en sak hvor vi kan ha politiske skott mellom partiene. Spørsmålet burde vært løftet opp fra de politiske programmene for å finne frem til en nasjonal enighet. – For å sitere den tidligere bergensordføreren Harry Hansen da Trondheim var i ferd med å gå forbi Bergen i folketall: ligg dokkar sammen og gjør nåkke