Nye skoler, næringsparker, boliger og hytter – og flere bredere og rettere veier – sammenlagt fører alt dette til nedbygging av natur og utslipp av CO₂. Hvordan kan og bør kommunene håndtere konflikter som oppstår mellom natur, klima, vekst og utvikling?

Om arrangementet

– Det er vel nok natur var overskriften i en lederartikkel i Finansavisen i januar, signert redaktør Trygve Hegnar. Han kommenterte NRKs program Oppsynsmannen, der Bård Tufte Johansen viser fram omfanget av inngrepene i norsk natur. Hegnar konkluderte med at «…både de enkelte inngrep og summen er ubetydelige…».

Men de som har kunnskap om temaet, som Klimautvalget 2050 (2023) og Naturrisikoutvalget (2024) vurderer dette annerledes. For mange kommuner planlegger nedbygging av natur til formål som skoler, eldresentre, næringsparker og boliger. Og ikke minst: hytter. I tillegg ivrer næringslivet og mange politikere for bredere og rettere veier. Sammenlagt fører alle slike prosjekt til store klimagassutslipp og mindre natur.

Norges 357 kommuner har ansvar for arealforvaltningen i Norge. Hvordan kan disse ta nødvendige nasjonale og internasjonale hensyn til klima og naturmangfold – samtidig som de ivaretar behovet for utvikling og næringsvirksomhet i eget lokalmiljø? Hvem har ansvaret for summen av alle naturinngrepene? Hva kjennetegner kommuner som klarer å kombinere behovet for utvikling med hensynet til natur og klima? Hvordan håndterer ansatte og folkevalgte krysspresset og behov for stadig mer kompetanse på dette feltet?

Tid og sted

Disse spørsmålene skal vi belyse og diskutere på Arendalsuka tirsdag 13. august kl. 9.00.

Med oss har vi professor Vigdis Vandvik, Anders Lund fra Larvik kommune, Knut Karper-Bjorgaas fra Kartverket og Jannicke Trumpy Granquist fra KBN. Ordstyrer er Anne Jortveit fra Norsk klimastiftelse.

Program og påmelding

Dersom du melder deg på kan du også delta digitalt.