Heftet forsøker å bygge bro mellom naturfagene og samfunnsfagene ved at det ikke bare tar for seg de vitenskapelige og fysiske årsakene og konsekvensene av klimaendringer, men også ser på norsk og internasjonal klimapolitikk. Vi ser blant annet på hvilke virkemidler de ulike aktørene har for å lykkes med å begrense skadeomfanget til klimaendringene – FN, EU, staten, kommunen – og oss som privatpersoner.

Vi ønsker å sette fokus på at klimaspørsmålet både er lokalt og globalt – for eksempel ved at man merker klimaendringene lokalt, men er avhengig av nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å gjøre noe med dem, eller ved at det ikke nødvendigvis er de som forurenser mest som merker klimaendringene sterkest på kroppen.

Flere titusener eksemplarer av klimaheftet “Klimakunnskap – lokalt og globalt” har allerede gått ut til skoler i alle landets fylker. Bestill klimaheftet på Subjectaid.

Skoleheftet er ment som et supplement til undervisningen i skolen. Ansatte i skolen kan bestille gratis klassesett gjennom subjectaid.no og få dem tilsendt kostnadsfritt.

Målgruppen er elever på ungdoms- og videregående skole, men vi ser for oss at langt flere kan ha interesse i å lese det – for eksempel voksenopplæringen, kommunestyret eller foreldre. Opprinnelig ble heftet laget for å heve kompetansen på klima og miljø blant KBNs egne ansatte, så her har mange voksne definitivt også noe å lære.

Bestill heftet (Subjectaid)

Last ned hele heftet (pdf) 

Les innholdet delt opp i kapitler her