Hvordan kan vi løfte frem viktige og berikende stemmer i klimasamtalen, og sette søkelyset på løsninger? Og hvordan kan man formidle klimaforskning og kunnskap til et bredt publikum? Når Klimafestivalen Varmere Våtere Villere arrangeres for andre gang i mars, er det slike spørsmål som blir sentrale. For arrangørene bak festivalen har det å gjøre klimasamtalen engasjerende, produktiv og allment tilgjengelig vært en viktig motivasjon.

«Da vi arrangerte festivalen for første gang i 2022, merket vi en utrolig positiv respons fra publikum,» sier Vilde Blomhoff Pedersen, festivalsjef i Klimafestivalen Varmere Våtere Villere. «Mange kommenterte på at det var inspirerende å diskutere vår tids viktigste sak i en blandet arena, der kultur, politikk, næringsliv, forskning og aktivisme kan møtes.»

Programmet foregår på fire forskjellige scener på Kulturhuset i Bergen, og publikum kan selv velge hvilke foredrag, debatter eller show som er mest aktuelle for dem. En rød tråd gjennom hele festivalprogrammet er ønsket om å gjøre klimasamtalen tilgjengelig og engasjerende for et bredt publikum. Bidragsyterne blir spurt om å legge igjen «stammespråket» på kontoret, og det tydelig og god formidling blir vektlagt.