Se for deg at du skal lage et sukkerbrød. For å få en luftig og kremet base må man tilsette sukker i eggene og ha god tålmodighet. Nesten slik foregår fremstillingen av skumglass også (se faktaboks lengre ned i saken). Glasset finmales og det tilsettes en liten dose med en hemmelig ingrediens som gjør at glasset skummer opp og ekspanderer ved 900 grader.

Beste praksis

I denne serien viser vi praktiske eksempler på hvordan klimapartnerne i regionene Agder, Vestland, Rogaland og Troms bidrar til å kutte utslipp i sine bransjer. Vi håper historiene som presenteres vil inspirere flere til å gjøre det samme. 

Arendalssbedriften Foamrox er først i verden med å utviklet et konsept hvor skumglass-plater kombineres med en utvendig sterk coating kalt polyurea. De ser at det er et stort potensial nasjonalt og internasjonalt– Vi er svært entusiastiske i bedriften. Men vi jobber i en konservativ bransje, så vi må være både utålmodige og tålmodige på samme tid, sier administrerende direktør, Kjell Håkon Helgesen. 

Sirkulærøkonomi

Skumglass er basert på resirkulert glass, et råmateriale som er ganske tungt. Men gjennom prosessen ekspanderer materialet slik at det får en del andre egenskaper, og vekten blir 10 prosent av betong. Glasset som benyttes, er glass som ikke kan brukes til nytt emballasjeglass. Dette gjør at produktet til Foamrox er med på å bidra til sirkulærøkonomi.

De ferdige glassplatene blir sprøytet med polyurea, som blir til et vanntett belegg som er svært elastisk, slitesterkt og som tåler ekstreme påkjenninger. 

Gjør tunnelbygging enklere

Skumglass og polyurea

  • Skumglass er et granulat fremstilt av glass som består av 20 prosent glass og 80 prosent luft.
  • Polyurea er et tokomponents materiale som sprøytes på. Det herder nærmest umiddelbart og blir til er vanntett belegg som er svært elastisk og slitesterkt og som tåler ekstreme påkjenninger.
  • Foamrox sine produkter veier lite, er brannhemmende, vanntett og isolerende.

Entreprenører ser nemlig etter alternativer for ferdige løsninger fremfor å bygge direkte inne i tunneler. Det er dyrt, komplisert og ofte en sikkerhetsmessig utfordring. De pre-fabrikkerte skumglasselementene erstatter betong og kan tilpasses hvert enkelt prosjekt, noe som gjør dem spesielt egnet til bruk i tunneler. Det finnes nemlig mange bygg i en tunnel som er skjult og kan man levere prefabrikkerte elementer og montere direkte i tuneller kan man bygge raskere, monteringstiden halveres og byggetiden går ned. – Vi ser at byggherrene er opptatt av dette for tiden. Både redusert utslipp, prefabrikasjon og raskere byggetid er en trend i markedet som Foamrox prøver å utnytte maksimalt, sier Helgesen.

Brannhemmende, vanntett og isolerende

– Vi skal ikke snakke ned betong, fordi det er et fantastisk byggemateriale som vi kommer til å bruke i mange år fremover. Men det er tungt og krevende, og det vil trenge mye vedlikehold, sier Helgesen. 

  • Klimapartnere er Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling
  • Nettverkene reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn samfunns- og næringsutvikling
  • Nettverk finnes i dag i Agder, Vestland, Troms, Rogaland, Østfold, Trøndelag, Nordland, Innlandet og Vestfold/ Telemark og flere andre regioner er under etablering
  • Nærmere 200 virksomheter med tilsammen over 100 000 ansatte og 80 000 studenter er med i Klimapartnere-nettverk

Vil du vite mer om Klimapartnere? Ta gjerne kontakt:

Carina Louise Dale
Klimapartnere Agder
Tlf: +47 952 36 552
epost: carina.dale@austagderfk.no

Hovedformålet med utviklingen av skumglass var å se på alternativer til det som bygges i dag, og hvordan man kan erstatte eldre metoder med nye og innovative metoder/produkter, spesielt i tunnelbransjen. – Det har vært en lang prosess med å utvikle den tekniske delen av produktet, og få de tekniske kravene på plass. Det må dokumenteres at produktene holder det de lover. Og så ser vi at miljøfordelene er enda større enn det vi så da vi startet prosessen. Tunnel er en tung bransje med mye krav, og lykkes man der åpner dette opp for flere områder, sier Helgesen.

Nullutslipp på sikt

I dag produseres glasselementene med gass i Tyskland, men på sikt ønsker Foamrox å bygge en fabrikk i Norge og bruke fornybar elektrisitet i produksjonen. Gjennom EPD – environmental product declaration, kan Foamrox dokumentere at produktene er miljøvennlig og har lave Co2 utslipp. – Per nå er det er det en del utslipp i prosessen, men med bruk av fornybar kraft så vil man redusere utslippene betraktelig, og nå målet om nullutslipp i produksjonen også, sier Helgesen.