IEA spår fall i vind og sol

IEA spår i sitt “new policies scenario” at markedet for vind og solenergi skal falle kraftig.

IEA har historisk lagt til grunn at markedene for fornybar energi – i første rekke vind og sol – vil vokse mye saktere enn det som har vist seg å være tilfelle.

Også i 2012-utgaven av World Energy Outlook er det i det såkalte “new policies scenario” lagt til grunn at markedene for vind og solenergi vil krympe fremover. Man må ta en kikk på tabellverket i IEAs prestisjedokument for å se dette.

I 2011 var det globale vindmarkedet, målt i ny installert kapasitet, på 41,2 GW.

I perioden fra 2015-2020 anslår IEA i det de oppfatter som sitt hovedscenario at markedet vil falle til 34,8 GW i snitt for å ligge på omtrent samme nivå frem til 2035.

Det globale markedet for solenergi er i år på omkring 30 GW.

I perioden fra 2015-2035 legger IEA til grunn i sitt “new policies scenario” at markedet vil være på 22-23 GW i året i gjennomsnitt, altså bare omkring to tredeler av markedet i år.

Nå er det selvsagt stor usikkerhet om hvordan disse markedene vil utvikle seg i fremtiden, men er det sannsynlig at markedene vil krympe i en situasjon der særlig solenergi oppnår store kostnadsreduksjoner år for år? Er det ikke snarere grunn til å tro at dette markedet vil vokse – i takt med at både teknologi og markeder modnes? Ser man grundigere på store land som USA og Kina er det ingen tvil om forholdene ligger til rette for langt raskere vekst enn det IEA legger til grunn.

For den fossile energisektoren vil det være høyrisiko å anta at fornybar energi vokser så sakte som IEAs new policies scenario antyder. Ikke bare vil vind og sol trolig vokse raskere, men også bidra til å ødelegge økonomien i fossil kraftproduksjon fordi markedsprisene drives ned i perioder av året og døgnet der kull og gass vanligvis har gitt gode marginer.