Sertifikater kan gi solenergiboom i Storbritannia

Kostnadene på solcelleenergi er falt så kraftig at utviklere selv i Storbritannia mener de kan klare seg uten de spesielle støtteordningene i form av Feed-in-Tariffer (FiT). Ifølge Bloomberg New Energy Finance, planlegger flere solkraftutbyggere å ta en rekke store prosjekter ut av FiT-regimet og isteden basere sine planer det ti år gamle sertifikatregimet (Renewable Energy… Fortsett å lese Sertifikater kan gi solenergiboom i Storbritannia

Kostnadene på solcelleenergi er falt så kraftig at utviklere selv i Storbritannia mener de kan klare seg uten de spesielle støtteordningene i form av Feed-in-Tariffer (FiT). Ifølge Bloomberg New Energy Finance, planlegger flere solkraftutbyggere å ta en rekke store prosjekter ut av FiT-regimet og isteden basere sine planer det ti år gamle sertifikatregimet (Renewable Energy Certificates, ROCs).

For et par år siden var det få som trodde solenergi ville bli gjenstand for kraftig vekst i Storbritannia. Men den britiske FiT-ordningen som trådte i kraft i 2010, ble en stor suksess – hele 600 megawatt ble bygget og koblet til nettet frem til april 2012. Regjeringen har to ganger foretatt kraftige kutt i tariffen for å hindre det de oppfatter som overetablering, men markedet fortsetter å vokse til tross for de kraftige kuttene. I tillegg til å kutte tariffen fra 293 til 85 £/MWh, er det satt en absolutt grense på 5 MW for å delta i FiT-regimet for sol.

“Det er ironisk,” sier Jeremy Leggett, leder av London-baserte Solar Century til Bloomberg. “Regjeringen forsøkte å kvele interessen for store solcelleparker gjennom kuttene i fjor, men nå er markedet på vei opp igjen..”

En kartlegging Bloomberg har gjennomført viser at britiske og utenlandske utviklere planlegger å bygge flere hundre megawatt med solcellekraft de neste 2-3 årene basert på sertifikatordningen. Slik reglene er laget, gis det to sertifikater for strøm produsert fra offshore vind og solcellekraft. Men mens Feed-in-Tariffen er garantert stabil i 20 år, er det stor usikkerhet om den fremtidige prisen på sertifikatene. For å sikre finansiering, vil utviklerne derfor være avhengig av å forhåndsselge sertifikatene til en fast pris.

Med andre ord: Den høyeste prisen utviklerne av britisk solkraft kan håpe er trolig rundt dagens sertifikatpris som er 42,5 pund multiplisert med 2, dvs 85 pund eller ca 120 €/MWh. Det er utrolig lavt, ikke minst i lys på at solinnstrålingen i Storbritannia er 50 % lavere enn i middelhavsområdet. Grunnen til at utviklerne våger å strekke seg så langt, er både de gode erfaringene med solkraft som er høstet frem til nå og spesielt det kraftige fallet i prisen på paneler og annet utstyr som man forventer vil fortsette.

En av de største truslene mot vind- og solplanene på andre siden av Nordsjøen er trolig økt import av gass fra Norge. Det er i dette lyset vi må se uttalelsen fra den konservative energipolitikeren Tim Yeo denne uken. For å understøtte fremtidstroen i lavkarbon-næringene, ønsker han å sette stopp for bygging av nye gasskraftverk uten CO₂-rensing.

Solenergioptimismen i Storbritannia er nok et eksempel på at fornybarrevolusjonen kan komme raskere enn noen hadde forestilt seg, og til en lavere pris enn vi antok i går.