Klimastrategi: Vi må forstå mulighetene og utfordringene

Enhver god strategi undersøker muligheter og utfordringer. Det gjelder også for klimapolitikk. Og enhver som skal fatte beslutninger med langsiktige virkninger trenger å forstå mest mulig om fremtiden.

Jeg har skrevet rapporten Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft. Om hvorfor teknologiutviklingen går raskere og raskere og hvorfor den økonomiske veksten gjør bærekraft til en megatrend.

Energi og Klima har publisert sammendraget.

Rapporten gir ikke svarene på hva vi bør gjøre med ulike spørsmål, men den beskriver de to viktigste trendene i vår tid og drivkreftene som ligger bak utviklingen. Ved å forstå drivkreftene får vi også et bedre bilde av hva som kan skje i årene og tiårene som kommer. Vi får et bedre bilde av muligheter og utfordringer. Det hjelper oss når vi skal gjøre kloke valg for fremtiden.

PRESENTERT PÅ FROKOSTMØTE
Rapporten “Teknologirevolusjon, vekst og bærekraft” ble presentert på et frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo fredag 5. mai. Sammendraget er publisert på Energi og Klima. Sammen med Jan Bråten deltok Marius Holm fra Zero, Rune Holmen, Enova, og Anne Jorun Aas, Sigla og leder i programstyret for Energi.

De siste årene har vi sett resultatene av en teknologisk revolusjon innen rene energiløsninger. Kostnadene ved sol- og vindkraft har falt raskt, langt mer enn ekspertene forventet, og mange steder er disse typene fornybar energi nå billigere enn fossil kraftproduksjon. LED-lys, som er svært energieffektive, ble 94 prosent billigere fra 2008 til 2015. I samme periode ble batterier til elbiler 73 prosent billigere, ifølge US Department of Energy.

Med et videre kostnadsfall i samme tempo blir elbiler billigere enn bensinbiler litt etter 2020. Det er mange grunner til å tro at dette vil skje. Den globale forskningsinnsatsen økes dramatisk og verktøyene for å forske blir stadig bedre. Når elbiler med kjørelengde over 30–40 mil og rask lading blir billigere enn fossile biler, er det duket for en transportrevolusjon. Elbilen vil da være billigere i innkjøp, ha lavere kostnader til drift og vedlikehold, være behageligere å kjøre og gi mindre støy. Klima- og miljøgevinsten blir en ren bonus. Slike gjennombrudd løser ikke alt, men de er uhyre viktige for å løse klimautfordringene.

Også en rekke andre energiteknologier vil gi oss nye muligheter til å produsere ren energi, lagre energi og bruke energi mer effektivt. De utvikles ved målrettet innsats samtidig som løsningene bygger på den brede teknologirevolusjonen som foregår globalt. Denne revolusjonen gir oss stadig bedre muligheter til å utvikle nye løsninger.

Jeg har skrevet rapporten fordi jeg synes temaet er spennende og fordi jeg tror vi vinner mye på en grundigere diskusjon om fremtiden. Rapporten beskriver hva som har skjedd og hva som kan skje videre. Neste trinn er å diskutere hva rapportens konklusjoner bør bety for politikken på ulike områder, inkludert klima- og energipolitikk.