Hvorfor elbil?

Flest kjører elbil av økonomiske grunner, men en stor andel oppgir også miljøhensyn som årsak.

Den norske elbil-suksessen ruller bare videre. I juni ble det registrert 1446 nye elbiler, mot 373 i samme måned i 2013, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Ved utgangen av juni trillet det totalt 30502 elbiler på norske veier, viser tallene fra Grønn Bil.

Men hvorfor velger folk å kjøpe elbil? Norsk Elbilforening har spurt elbileierne, og nær halvparten (48 prosent) melder at økonomien er viktigst. 27 prosent oppgir miljø som hovedårsak. Undersøkelsen ble besvart av 3405 elbileiere – 12 prosent av alle elbilister på undersøkelsestidspunktet i juni.

Når folk bes om å rangere elbilgodene, setter de fritak fra engangsavgift høyest. Deretter følger fritak fra merverdiavgift, lave drivstoffkostnader og gratis bompassering. Den omstridte muligheten til å kjøre i kollektivfeltet kommer langt ned på listen.

Kommer de store bilnasjonene etter, og når løsner det i så fall? I Tyskland er det få elbiler å skimte på veiene, men det kan endre seg, ifølge en spørreundersøkelse offentliggjort nylig. Så mange som hver sjette tysker oppgir at de ønsker å kjøre en elbil innen 2020. Det skulle bli ti millioner tyskere, men da må elbil-salget ta fullstendig av. I første kvartal i år ble det registrert 14000 rene elbiler i Tyskland. Regjeringens mål er 1 million elbiler på veiene i 2020.