IEA: Kull og olje stuper i klimascenario

IEAs World Energy Outlook presenterer forskjellige fremtidsbilder.

Denne grafikken viser hvordan forbruket av kull, olje og gass vil være i tograder-scenariet og i en fremtid med utslipp tilsvarende 3,6 grader oppvarming, ifølge World Energy Outlook. Forbruket av kull og olje faller kraftig i en verden der klimatrusselen møtes, mens gassen klarer seg bedre.

Nedenfor er de samme dataene presentert som stolpediagrammer.