Strøm på lager

USAs energidepartement samler data om lagringsprosjekter verden over i en interaktiv database.

Økende utbygging av fluktuerende sol- og vindenergi gjør lagring av elektrisitet til en nøkkelutfordring i det grønne skiftet. Flere teknologier er representert – bl.a. pumpekraft (norske prosjekter er med), batterier, svinghjul, hydrogen.

Department of Energy: Global Energy Storage Database
Energy Post: 2014 – the year of energy storage. Intervju med leder for lagringsdatabasen.

Nettstedet inneholder detaljerte data om type lagring, kapasitet, nett-tilkobling og mer. Data kan lastes ned i regnearkformat til videre bearbeiding.