Transport teller

Fengende formidling av norsk forskning på transport og klima.

Hvordan påvirker reisemønsteret vårt klimaet? Hva med transporten av varer? Forskningsprosjektet Tempo ble avsluttet tidligere i år, og resultater er nå formidlet i en rekke infografikker. De kan ses i sin helhet på nettstedet tempo2014.no og lastes ned enkeltvis fra prosjektets Flickr-side.

Bak Tempo sto Cicero og Transportøkonomisk institutt (last ned sluttrapporten fra prosjektet som pdf).

Infografikken tar for seg fakta som utslipp fra ulike typer transport og hvordan nordmenn reiser i hjem- og utland, men presenterer også forslag til løsninger på sentrale problemer som hvordan få mer gods over på jernbane. En rekke av tiltakene er samlet på et eget nettsted.

Klikk på bildet for større versjon.
Klikk på bildet for større versjon.

Infografikken er laget av Børge Bredenbekk og Byhands.

Enda mer informasjon om Tempo-prosjektet finnes på nettstedet Transportmiljo.no.