Får vi en Parisavtale for naturen?

– Vi sier at vi prioriterer naturen. Men vi prioriterer naturen etter alt mulig annet. Det som kommer sist, er ikke prioritert, sier professor Vigdis Vandvik.

Vigdis Vandvik, professor i planteøkologi ved Universitetet i Bergen

Om snau to måneder arrangeres FN-toppmøtet om biodiversitet (COP15) i Montreal i Canada. Målet er å enes om en ny global avtale – en slags Parisavtale for naturen.

– Jeg ønsker en avtale som innebærer et mål om å stanse tapet av biologisk mangfold. Men det er behov for mer enn mål. Vi trenger mekanismer for å følge opp målet og vi må ha på plass system for fordeling av kostnader ved naturinngrep og inntekter ved å la være å bygge ned naturen, sier Vigdis Vandvik.

Hun er professor i planteøkologi ved Universitetet i Bergen, og leder Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM). Vandvik er også medlem av regjeringens naturrisikoutvalg og en av ekspertene fra Norge som bidrar inn i arbeidet til FNs Naturpanel.

– En million arter er utryddingstruet. Jeg skjønner ikke at vi tør å teste grensene for hvor mye naturen tåler, sier Vandvik.

I denne podkast-episoden forteller hun om hvorfor naturkrisen må løses sammen med klimakrisen. Hun forteller om hvorfor vi trenger globale mål og avtaler om å stanse tap av biologisk mangfold og hvordan målene må følges opp. Og så er hun opptatt av at vi må bli flinkere til å se det positive ved å endre samfunnsstrukturer fra å være ressurs-sløsende og naturødeleggende til å bli mer sirkulære og naturbevarende.

– Vi tror gjerne at valget handler om å gi avkall på velstand eller å fortsette å ri på velstandsbølgen. Men valget vi har er mellom en fremtid med mer ekstremvær og en fremtid med grønnere byer, bedre leveområder og sunnere mat, sier Vandvik.

Hør podkast-episoden med Vigdis Vandvik i din foretrukne podkast-spiller.