Om klimafornektelse, klimaskepsis og motstand mot klimatiltak

– Det finnes ikke data som plasserer Norge i verdenstoppen i andel klimafornektere. Men sammenliknet med Tyskland, USA og Australia er vi i Norge mindre positive til klimatiltak, sier forsker ved Cicero, Marianne Aasen.

For fem år siden skapte en spørreundersøkelse overskrifter. Det internasjonale analyseselskapet  Yougov hadde spurt et representativt utvalg mennesker i 28 land om de mente klimaet endret seg og om klimaendringene skyldes menneskelig aktivitet. Av 28 land var det Norge som hadde den laveste andelen – kun 35 prosent – som svarte at «menneskelig aktivitet var hovedårsaken til klimaendringene».

Også i en undersøkelse fra 2022 av seks europeiske land, skilte Norge seg ut. Norge hadde høyest andel (24 prosent) som svarte at de var uenig i at «Klimaendringer hovedsakelig skyldes menneskelig aktivitet»

Disse undersøkelsene har ført til medieoppslag om at Norge er i verdenstoppen i klimafornektelse og at hver fjerde nordmann er klimaskeptiker.

Det finnes ingen data som plasserer Norge i verdenstoppen i klimafornektelse. Når det gjelder andelen klimaskeptikere gir ulike undersøkelser ulike resultater. Det har en god del å si hvordan spørsmålet eller påstanden er formulert, og antallet svaralternativer.

– Når vi i våre undersøkelser ber folk ta stilling til påstanden «Menneskelig aktivitet påvirker ikke klimaet», svarer i overkant av 10 prosent i Norge at de er enige i det, sier Marianne Aasen, forsker I ved Cicero Senter for klimaforskning.

Hun forsker på menneskers meninger om og holdninger til klimaendringer og klimatiltak. I denne ukas podkastepisode forteller hun hva vi vet og hva vi ikke vet om folks oppfatninger og holdninger.

Lytt til Marianne Aasen her i nettleseren eller i din foretrukne podkast-applikasjon.

Vil du gå dypere inn i Ciceros klimaundersøkelse og se på trender over tid, finner du resultatene her: Ciceros klimaundersøkelse.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcasts, PocketCast, Spotify, PodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.