SPIR-kandidat: Ducky

Ducky er et personlig digitalt verktøy som skal motivere enkeltmennesker til klimainnsats.

Navn: Ducky
Eier: Mads Simonsen, Silje Strøm Solberg, Johan Grøtheim Eilertsen, Heidi Thuv
Kontaktperson: Mads Simonsen
Sted: Trondheim
Web: Ducky.no
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2015 (les mer)

Hva er Ducky?
Ducky er et personlig digitalt verktøy som lar brukerne registrere enkle klimatiltak fra hverdagen, lære litt om dem og se den umiddelbare besparelsen de har på klimaet. De kan samtidig se hva andre brukere gjør, gi dem anerkjennelse og gjennomføre utfordringer sammen med andre. Duckys formål er å motivere til bærekraftig atferd gjennom å spre glede, kunnskap og samhold, både nasjonalt og internasjonalt.

Hva er klimagevinsten?
Verden består kun av enkeltpersoner som daglig tar mange valg. Ved denne erkjennelsen, arbeider Ducky for å vise enkeltpersoner at deres handlinger og valg har stor betydning på både klima, personlig lykke og det sosiale miljøet rundt. Ducky har valgt å fokusere på å synliggjøre klimagassutslipp, og gi mennesker forståelse av hva deres handlinger betyr. Brukere av tjenesten vil redusere egne utslipp ved at de får økt kunnskap om blant annet hva de spiser, hvordan de transporterer seg selv, hva de kjøper og hvor mye energi de bruker på en enkel, forståelig og positiv måte. Dette forsterkes ved at tjenesten bygges opp med spillmekanikk, hvor blant annet det å utfordre hverandre og få poeng vil engasjere store masser som ellers ikke er villige til å gjøre endringer for å oppnå klimagevinster. Når en mengde enkeltpersoner ser hva man får til sammen, vil brukerne potensielt stille krav til sine arbeidsgivere og landets politikere, samt krav til mer miljøvennlige produkter og tjenestene de bruker penger på. Ducky har potensiale for å være et verktøy som bidrar til en større omlegging av samfunnet i en bærekraftig retning.

Hvor er markedet deres?
Ducky skal være gratis for enkeltpersoner, men vi det ligger et kommersielt potensiale hos private og offentlige virksomheter som allerede bruker store ressurser på å redusere eget klimafotavtrykk, men som sliter med å engasjere egne medarbeidere i klimaarbeidet. Ducky arbeider nå med en prototype mot næringslivet for å forenkle klimaregistreringen og samtidig skape engasjement blant de ansatte. Det finnes klimakalkulatorer for å beregne klimapåvirkning av næringsliv, men disse løser ikke motivasjonsproblemene som ange sliter med. Ducky arbeider for å være først ut i markedet med en tjeneste som både beregner klimapåvirkning og i tillegg engasjerer de ansatte på en helse- og miljøfremmende måte.

En annet marked er samarbeid med miljøorganisasjoner hvor Ducky kan bidra som et verktøy i spredning av kunnskap og synliggjøre engasjement gjennom blant annet kampanjer, som kan styrke organisasjonenes påvirkningskraft både nasjonalt og internasjonalt. Eksempler på samarbeid kan være at Fremtiden i våre hender kan lansere en kampanje via Ducky med fokus på å spise mindre kjøtt, WWF på forbruk av økologiske produkter, og Zero med kampanje rundt energibruk i bolig. Klimatiltak og utfordringer kan skreddersys og kjøres i perioder.

Hvor i verdikjeden er dere?
En prototype rettet mot enkeltpersoner ligger åpent for testing på www.ducky.no. Første runde med brukertesting av betaversjon ble sluppet 1.desember 2014, hvor 150 brukere har testet og gitt verdifulle tilbakemeldinger for videre utvikling. En oppdatering av beta er klar for ny testrunde i slutten av februar 2015.

Vi ser for oss en mulig lansering i løpet av 2015. Frem til da vil Ducky være i kontinuerlig utvikling med en brukergruppe som vil teste og komme med tilbakemeldinger.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Ducky AS ble formelt stiftet som en ideell bedrift i september 2014. Det betyr at bedriften skal tjene penger som andre bedrifter, mens alt overskudd vil gå tilbake til bedriften for å fremme bærekraftige formål. For å skape rom for å fokusere på formålet, er det vedtatt at aksjene ikke kan selges med fortjeneste, noe som betyr at Ducky AS ikke kan tiltrekke seg tradisjonelle investorer som forventer avkastning. Dette er en utfordring i starten, da bedriften er avhengig av å kunne leie inn nødvendig kompetanse for å videreutvikle og programmere tjenesten. Særlig utfordrende er det da det er krav til egenkapital for å utløse fase 2 hos Innovasjon Norge.

Den største utfordringen er likevel knyttet til at man ikke har kunnet arbeide med Ducky full tid. Det skjer mye relativt fort, både i det politiske landskapet og i verden, og vi ser det som en utfordring å utvikle tjenesten i takt med det som skjer, slik at den kan tas i bruk fort nok. Samtlige gründere har gått ned i stillingsprosent i sine jobber for å starte bedriften, hvor det meste av utviklingen gjøres som frivillig innsats. Fra mars 2015 vil det være to ubetalte 50% stillinger, samt ulik mengde frivillig arbeid og flere innleide konsulenter.