SPIR-kandidat: Insekt-basert fiskefôr

InvertaPro skal produsere insektbasert fiskefôr gjennom effektiv utnyttelse av lokalt tilgjengelig organisk næringsavfall.

Hva er Insekt-basert fiskefôr?
InvertaPro er et nyoppstartet dyrefôr-selskap. Vi skal produsere insektbasert fiskefôr gjennom effektiv utnyttelse av lokalt tilgjengelig organisk næringsavfall.

Det vi gjør er å samle inn organisk avfall og servere dette til larver. Når larvene er ferdigspist soltørkes de og gjøres om til insektmel. Dette blir igjen laget om til fiskefôr.

Insektmel kan sammenlignes med fiskemel, både med tanke på proteininnhold og mikronæringsstoff. Fiskemel spiller i dag en kritisk rolle i oppdrettsnæringen. Prisen for fiskemel har tredoblet seg de siste ti årene, samtidig som tilgangen har blitt vanskeligere. Vekspotensialet til industriell insektmelproduksjon er kun avhengig av størrelsen på våre høykvalitets organiske avfall-strømmer. Avfallsstrømmer tilegnet insekt-produksjon er i dag estimert til minimum 360 000 tonn.

Vi vil være det første oppriktige bærekraftige bedriften i Norge som tenker på alle ledd i produksjonskjeden. Vi vil også forbedre bærekraft fokuset til akvakulturindustrien.

Navn: Insekt-basert fiskefôr
Eiere: Alexander Solstad Ringheim, Jon Gjerde, Magnus Åsli
Kontaktperson: Alexander Solstad Ringheim
Sted: Voss/Bergen
Web: invertapro.com
Aktuell: Kandidat til SPIR-prisen 2017 (les mer)

Hva er klimagevinsten?
Vi gjør organisk avfall om fra et problem til en ressurs (insektmel). Insektmelet erstatter bruk av mindre miljøvennlige/bærekraftige ingredisenser i fiskeforet, for eksempel importert soya eller vill fisk.

Avfallet fra prosessen gir naturlig gjødsel av høy kvalitet.

Hvor i verdikjeden er dere?
Dette er et nytt konsept i Norge. InvertaPro har i første fase satt opp en test-fasilitet i på Voss. Her skal vi arbeide med produktutvikling og forskning, herunder kartlegging av organisk avfallsstrømmer og insektproduksjon rettet mot fôrproduksjon i industriell skala. Vi samarbeider med forskningsinstitutt og kompetansemiljøer både på Vestlandet og Østlandet. Private aktører omfatter både avfallshåndteringsselskap, fôrprodusenter, private investorer og personer med spisskompetanse.

Vi kan også dra lærdom fra erfaringer ved vår fasilitet i Tanzania som har vært i drift i snart to år. Offentlig støtte har også vært veldig viktig for oss og setter stor pris på stønad fra Kraftfondet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Hva har vært de største utfordringene til nå?
Vi er de første på Vestlandet, og har mye arbeid med å forklare økonomien i konseptet. Kartlegging av avfallstrømmer store nok til en stor fabrikk er også en utfordring.