Klimaendringer gjorde det hett

Menneskeskapt oppvarming øker sannsynligheten for hetebølger, tørke og ekstremnedbør. Men klimaendringer kan ikke få skylden for alle hendelser.

I 2013 haglet temperaturrekordene over Australia. Året var det varmeste i en måleserie som går tilbake til 1910. Våren var den varmeste, sommeren var den varmeste, januar var den varmeste måneden, og september var mer unormalt varm enn noen måned før hadde vært. Den 7. januar nådde maksimumstemperaturen så høyt som 40,3°C – i gjennomsnitt for hele kontinentet.

Verdens temperaturkart 2013.
Verdens temperaturkart 2013.

En rapport med ni analyser av ekstremvarme i Asia og Australia i 2013 konkluderer med at menneskeskapt oppvarming bidro til heten. Hetebølgen i Sør-Korea sommeren 2013 var ti ganger så sannsynlig i dagens klima som i et klima uten menneskeskapt oppvarming.

Australias temperaturkart 2012-13.
Australias temperaturkart 2012-13.

Rapporten tar også opp nedbør og stormer. Et voldsomt regnvær som førte til flom og tap av ti menneskeliv i Colorado i september 2013, viste seg også å være påvirket av klimaendringer – med motsatt fortegn. Sammenlignet med 1800-tallet er en slik hendelse mindre sannsynlig i dag, til tross for at klimaet er blitt varmere og fuktigere.

Konklusjonene for nedbør og uvær i 2013 er ikke like samstemte som for hetebølger. Mens tørke i New Zealand ble koblet til klimaendringer, kunne ikke forskerne påvise noen sammenheng i California. Heller ikke en storm over Tyskland eller snøstormer i Pyreneene og Nord-Dakota kan vi gi klimaendringer skylden for.

Kilder:
American Meteorological Society: Explaining Extreme Events of 2013 from a Climate Perspective, rapport, 2014.
Bureau of Meteorology (Australia): Annual climate statement 2013