Prosjektet <2°C gir oppdatert kunnskap om klimaendringer og energiomstilling.