Ekspertintervjuene: Natur på topp

De tre mest leste ekspertintervjuene så langt i år har handlet om naturkrisen. Her får du se hvilke.

Ekspertintervjuene våre er der forskere og fageksperter får dele kunnskapen sin om klimakrisen og veiene ut av den. Denne våren har nedbygging av natur vært et tema vi har skrevet mye om – og som også har toppet leserstatistikken, i omvendt rekkefølge:

3. Hvem skal bestemme over naturen?

Hvem bestemmer hvor mye natur vi skal ha i Norge, og finnes det lurere måter å organisere arealpolitikken på? I januar i år spurte vi Gro Sandkjær Hanssen, ekspert på arealpolitikk og medlem av Klimautvalget 2050.

2. Fire ting vi må slutte med hvis vi skal nå klimamålene

Dersom norske kommuner hadde fulgt denne listen til TØI-forsker Aud Tennøy, ville mye vært gjort. Ultra-kortversjonen: Dropp nye motorveier, hyttefelt, byspredning og offentlige virksomheter på feil sted. Du kan for øvrig også se henne snakke om samme tema i opptaket fra vår Klimafrokost 30. mai i år.

1. Det bør koste å ødelegge natur

SSB-forsker Kristine Grimsruds redegjørelse for hvordan en naturavgift kan fungere, var den mest leste saken denne våren. Hun understreker at det ikke kan fungere som avlat – den må gjøre det mer lønnsomt å spille på lag med naturen enn å bygge den ned.

To andre ekspertintervjuer du bør lese fra denne våren:

Vi snakker jevnlig med forskere og andre eksperter, hele oversikten finner du her. Her er et par saker vi vil løfte frem, først og fremst fordi de plutselig kan bli aktuelle igjen:

1. Hva betyr klimadommen i Strasbourg for Norge?

Sveitsiske KlimaSeniorinnen vant i april frem i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Vi snakket med jusprofessor og ekspert på menneskerettigheter, Jørgen Aall, om hva den kan bety for Norge. Aktuell også på grunn av den nylige klimadommen i britisk høyesterett.

2. Nei, ikke gjør det!

Selv om spørsmålet var litt annerledes, var dette egentlig reaksjonen fra klimaforsker Glen Peters på spørsmålet om noen burde telle skog som EU. Inkludert EU selv. Fordi han frykter at det kan bite oss kraftig i baken senere. Aktuell siden norske partiprogrammer snart skal pusses på før valget til neste år, og det er greit å minne om at det er en nokså gjennomført dårlig idé. Lytt også gjerne til podkasten vår om samme tema.