Hvorfor kan ikke Norge inkludere CO₂-opptak i skog i klimamålet?

Norge har mye skog som binder store mengder CO₂. Ved ujevne mellomrom har politikere foreslått at Norge bør inkludere skogens CO₂-opptak i klimamålet. – Et forståelig, men lite gjennomtenkt forslag, sier Lars Ursin.

Da EU oppdaterte sitt klimamål for 2030 under Parisavtalen, valgte unionen å inkludere CO₂-opptak i skog i målet.

Det har fått enkelte politikere og samfunnsdebattanter i Norge til å tenke: Hvorfor kan ikke vi også gjøre det?
Norge har mye skog, og i 2022 var det et netto opptak av CO₂ i skogen i Norge på 17,9 millioner tonn CO₂.
Norges klimagassutslipp fra petroleum, industri, transport, jordbruk og de øvrige sektorene som inngår i klimagassregnskapet, var på 48,9 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, samme år.
Det betyr at hadde vi trukket skogens opptak av CO₂ fra utslippene, ville Norges klimagassregnskap med et knips sett mye bedre ut.

– Gode grunner til å ikke gjøre det

– Det er lett å skjønne hvorfor noen tenker at det ville vært behagelig. For med et sånt grep forsvinner en tredel av utslippene våre ut av regnskapet. Men det er gode grunner til å ikke gjøre det, sier Lars Ursin.

Han er redaktør for forskningsformidling i Norsk klimastiftelse og har nylig publisert temanotatet Klima, natur og areal  – 14 spørsmål og svar om arealbrukssektoren.

I denne podkast-episoden forklarer han hvordan det egentlig står til med den norske skogens CO₂-opptak, hvorfor opptaket kan svinge med mange millioner tonn fra ett år til et annet, og hvorfor det ikke er en god idé for Norge å inkludere opptak av CO₂ i klimamålet selv om EU gjør det.

I samtalen nevner Lars Ursin to ekspertintervju om skog- og arealbrukssektoren. Du finner disse her: 

Nei, ikke gjør det! Ekspertintervju med Glen Peters, forskningsdirektør ved CICERO Senter for klimaforskning.

Derfor trekker EU fra CO₂-opptak i skog- og arealbrukssektoren, Ekspertintervju med Giacomo Grassi, seniorforsker ved EU-kommisjonens felles forskningssenter (JRC).

Lytt til episoden her i nettleseren eller i din foretrukne podkast-applikasjon.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcasts, PocketCast, Spotify, PodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.