Tema: Klimarisiko
På klimarisiko.org presenteres redaksjonelt innhold om klimarisiko; intervjuer, bakgrunnsartikler, kommentarer og blogger. Hensikten er å tilby kunnskap – i en digital ressursbank - om et felt stadig flere må forholde seg til. Utviklingen og driften av nettstedet er støttet av Finansmarkedsfondet gjennom prosjektet «Klimarisiko – finans og børs».
Utvalgte rapporter

EUs grønne giv og handlingsplan for bærekraftig finans

Rapport fra Norsk klimastiftelse, 2021.
Om hva EUs taksonomi og kravet om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon får å bety også i Norge.
EUs grønne giv og handlingsplan for bærekraftig finans

Task Force on Climate-related Financial Disclosures 2021 Status Report

Av Financial Stability Board, 2021.
En statusrapport som beskriver fremgang når det gjelder å avdekke finansiell klimarisiko, samt bruken av – og erfaring og utfordringer - knyttet til analyseverktøyet Task Force On Climate Related Disclosure.
Task Force on Climate-related Financial Disclosures 2021 Status Report

Klimarisiko og Oljefondet

Rapport fra regjeringens ekspertutvalg ledet av Martin Skankce, 2021.
Om håndtering av risiko knyttet til klimaendringer og det grønne skiftet i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.
Klimarisiko og Oljefondet

Raskere klimaomstilling. Redusert risiko.

Rapport fra Klimaomstillingsutvalget satt ned av Norsk klimastiftelse, WWF og CIVITA, 2020.
Om ny politikk for Norge som tar høyde for klimarisikoen i en verden som når Parismålene.
Raskere klimaomstilling. Redusert risiko.