Oljefondet skjerper klima-forventningene

– Oljefondet kan tape 13 prosent av verdiene ved en forsinket og brå overgang til netto nullutslipp, sier Eivind Fliflet, Head of Environmental Initiatives i Norges Bank Investment Management.

Vår felles formue – Oljefondet – er investert i over 9000 selskaper som på ulike måte er utsatt for klimarisiko.

– Vi vet at katastrofale klimaendringer vil få store konsekvenser for den globale økonomien. Og det vil påvirke selskapene vi er investert i og dermed også fondsverdien, sier Fliflet.

I worst case scenario kan fysisk klimarisiko og overgangsrisiko krympe Oljefondet med 13 prosent.

Eivind Fliflet, Head of Environmental Initiatives, Norges Bank Investment Management. Foto: NBIM

– Men klimamodeller er usikre og de finansielle modellene som kommer på toppen av klimamodellene er enda mer usikre. Vi underestimerer nok de reelle effektene av hetebølger, flom, tørke og ikke minst de sekundære effektene som migrasjon og politiske endringer, sier Fliflet. 

Ber om netto null-mål og omstillingsplaner

I september i år skjerpet Oljefondet forventningene til hvordan selskapene som fondet er investert i, håndterer klimarisiko. Oljefondet ber selskapene sette mål om å nå netto null utslipp senest innen 2050, vedta delmål på veien og ha realistiske omstillingsplaner.
Strategien er å heller endre selskapene enn å selge seg ut.

– Utgangspunktet vårt er å være en investor på lang sikt og støttespiller for selskapene. Vi har tenkt å være til stede lenge og gjenta de samme tingene igjen og igjen. Og det er viktig for selskapene å vite, sier Fliflet.

For å redusere klimarisikoen kommer Oljefondet til å vise mindre tålmodighet med selskaper som ikke tar klimautfordringen på alvor.
– Hvis det er selskaper som i 2023 ikke en gang rapporterer sine klimagassutslipp, så kan det hende vi vil stemme mot styremedlemmene, eventuelt sende inn egne aksjonærforslag for å be selskapene om å gjøre det. Det samme gjelder hvis selskapene ikke har satt et eneste reduksjonsmål. Det er viktig nok til at vi kan eskalere og bruke andre eier-verktøy enn bare dialog.

Kan ekskludere selskap med uakseptable utslipp

Oljefondet har mulighet til å bruke de etiske retningslinjene og ekskludere selskaper med uakseptable klimagassutslipp.
– Det er ganske vanskelig å si hva som etisk sett er uakseptable klimagassutslipp. Vi jobber med å finne ut hvor vi legger tersklene for slik eksklusjon. Det viktigste er å forsøke å påvirke først – før vi ekskluderer selskap. Så får vi se hvor tålmodige vi ønsker å være. Det kan jeg ikke si så mye om nå. Men det er klart at når man ser nyhetene gjennom sommeren så føler man seg ikke veldig tålmodig, sier Fliflet.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis! Det gjør du enten i iTunes, Google Podcasts, PocketCast, Spotify, PodmePodbean eller via RSS. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.