Hvordan skal Norge og Europa få til et nullutslipps energisystem?

Se opptak av konferansen Energy Transition 2017 i Trondheim.

Energy Transition 2017 – Strategies for a sustainable energy future ble arrangert i regi av NTNU, CenSES og Statoil og fant sted i Trondheim 7. mars. Olje- og energiminister Terje Søviknes åpnet konferansen. Se program for øvrige innledere. Opptaket finner du i videoen nedenfor:

Dette er spørsmål konferansen tok opp:

  • Hvordan skal vi gjennomføre det grønne skiftet i praksis?
  • Hvilke overgangsstrategier til nullutslippssamfunn er best?
  • Hvilken rolle skal norsk naturgass ha i fremtiden?
  • Skal alle ha el-bil? Hva med tungtransport?
  • Hvordan påvirker omleggingen av energisektoren industrien? Og økonomien? Hvordan kan kraftsektoren nå målsetningen om 90% utslippskutt eller mer? Vil energisektoren være en driver i skape grønn vekst i verden, eller vil det være en subsidiert omstilling.
  • Hva er rollen til teknologi, utdanning og forskning i omstillingen? Hvilken rolle skal politikerne spille? Er dagens kvotesystem nok drivkraft til å sikre langsiktig omstilling?
  • Hvordan skal samspillet være mellom land som Norge med energioverskudd og stor fleksibilitet – med resten av Europa?

Emneknagg: #ET2017.

Bakgrunn:
Bakgrunnen for konferansen er at NTNU og Statoil har startet et strategisk samarbeid om framtidens energiløsninger. Med en samlet økonomisk ramme på 50 millioner kroner over fire år, ønsker Statoil og NTNU å bygge opp en verdensledende forskergruppe som skal utvikle ny bærekraftig teknologi, vurdere ulike typer klimapolitikk og forretningsmodeller. Det handler om å få til konkrete tiltak for å levere på Paris-avtalen, og denne konferansen er startskuddet.