NVE: 13 områder best egnet for nye vindkraftverk

Hvor blir det åpnet for nye vindmøller? NVE peker i sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på 13 særlig egnede områder. Se opptak av lanseringen.

Med den nasjonale rammen har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) analysert seg fram til landområdene i Norge det mener er mest egnet for utbygging av vindkraft. NVE har også laget et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft.

NVE peker i rapporten ut 13 områder som egnet for vindkraftutbygging. Se kart nedenfor.

NVE-direktør Kjetil Lund understreket under presentasjonen av rapporten at utpekingen av områdene ikke betyr at det er fritt fram for vindkraftutbygging der.

– Dette kartet skal ikke leses som – må ikke leses som – at her mener NVE at det skal være fritt fram for vindkraft. Det er ikke det som står der, sa Lund.

– Det er ikke en utbyggingsplan, ikke en tempoplan. Dette er de områdene som er best egnet for vindkraft når en har hensyntatt vindressurser, nett og natur- og miljøhensyn, la han til.

NVE har identifisert 13 landområder (markert med grønt) som særlig egnet for utbygging av vindkraft. Se detaljer i interaktivt kart.

Lund viste til at innenfor de 13 identifiserte områdene foreslår NVE alt nå å ekskludere en tredjedel av arealet fra vindkraftutbygging. Årsaker kan være dårlige vindressurser, naturreservater og andre hensyn. Det må søkes konsesjon for å bygge ut også innenfor områdene, og konsesjonsbehandlingen blir minst like grundig som i dag.

På arrangementet mandag overleverte Lund utredningen til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Den nasjonale rammen er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

NVEs rapport blir nå sendt ut på bred høring, opplyste Freiberg. Det vil også bli holdt regionale innspillsmøter som del av høringen.

Rapport, kart og fakta

Rapport: NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft (pdf)

Sammendrag av nasjonal ramme for vindkraft

Interaktivt kart med aktuelle områder for vindkraft

Høring om NVE-forslaget. Frist: 1. august 2019.