Video: #Klimafrokost om kommunenes store muligheter for CO₂-kutt

Se videoopptak av #Klimafrokost med valgtemaet «Kommunestyrene – nøkkelaktører for store klimakutt?”.

Miljødirektør Ellen Hambro ga en faglig innledning. I paneldiskusjonen stilte Rasmus Hansson (MDG), Marit Arnstad (Sp), Ola Elvestuen (V), Heikki Holmås (SV), Erik Lunde (KrF), Abdullah Alsabeehg (Ap), Øystein Sundelin (H).

Se opptak av hele frokostmøtet her.

Blant temaene:

  • Hvordan kan lokale politikere legge til rette for en framtidig transportsektor med lave CO₂-utslipp?
  • Mange kommuner har ikke selv de økonomiske musklene til å gjennomføre omfattende klimatiltak raskt. Hvilke nye samarbeidsformer mellom staten og kommunesektoren kan bidra til å kutte CO₂ og til at vi når våre felles klimamål?
  • Norske kommuner og fylkeskommuner har til sammen årlige innkjøpsbudsjett på flere hundre milliarder kroner. Hva skal til for at lokalpolitikere bruker innkjøpsmakten for å hindre feilinvesteringer og sikre investeringer som ikke gir CO₂-utslipp?
Miljødirektør Ellen Hambro innleder klimafrokosten.
Miljødirektør Ellen Hambro innleder klimafrokosten.

Bakgrunn for debatten: Kommunevalget og klimaløsninger

Drøyt 10 000 lokalpolitikere skal stemmes inn i 428 kommunestyrer ved valget mandag 14. september. Felles for de fleste er at de velges inn på partiprogram breddfulle av oppriktige ønsker om forbedringer i det lokale tjenestetilbudet. Også når det gjelder forslag til virkningsfulle klimaløsninger er det mye riktig og viktig politikk i mange partiprogrammer. Men partienes samlede ønsker står ikke alltid i forhold til de midlene kommunene har til rådighet.

Mesteparten av kommunebudsjettet er bundet opp til lovpålagte tjenester. Entusiastiske nyvalgte kommunestyrerepresentanter møter derfor fort en litt traurig økonomisk hverdag når rådmann med stab presenterer stramme budsjettforslag. Det er lite igjen å drive politikk for. Hvordan kan løftene om investeringer i langsiktig, fornuftig klimapolitikk stå seg i møtet med krav om flere helsesøstre og behovet for styrking av eldreomsorgen?

Men selv om kommunekassa er slunken, er innholdet i den kommunale verktøykassa langt ifra skral. I rapporten «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» beskriver Miljødirektoratet kommunenes sentrale rolle i arbeidet med å nå landets klimamålsettinger, og hvilke verktøy kommunepolitikerne har til rådighet. Kommunene kan bidra til utslippskutt på flere millioner tonn. «På veien mot lavutslipp kreves det omstilling og bidrag fra mange aktører og blant disse står norske kommuner i en særstilling. I kraft av å være planmyndighet, eier av infrastruktur og bygninger, innkjøper av varer og tjenester, tjenesteleverandør og lokal koordinator har kommunene en nøkkelrolle i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser på mange områder», heter det i rapporten.

Se også Energi og Klimas valgkampserie «Grønne maktskifter i storbyene?», der opposisjonskandidater presenterer sin politikk for grønt skifte og lavutslipp. Artiklene viser at det er nok av effektive klimaløsninger å ta av for kommunepolitikere som vil.