Det grønne skiftet (4)

Dette har vært en dårlig uke for kullet, både i USA og Kina.

Kullet er klimaversting nummer en og derfor er det svært gledelig når det kommer nyheter som viser at kull er en tapersektor. Denne uken har vært god i så måte. Det legges opp til forsterkede politiske grep mot bruk av kull både i Kina og USA. I tillegg skrinlegges investeringer i nye kullgruver og store gruveselskaper strammer inn sine investeringsplaner.

Vi begynner i Kina. Kinesiske myndigheter annonserte torsdag at nye kullkraftverk vil bli forbudt i Beijing, Shanghai and Guangzhou. Målet er å redusere lokal luftforurensning. Se denne saken på BBC eller denne fra Reuters for mer.

Samtidig har Citibank denne uken presentert en analyse som viser at “peak coal” kan være like om hjørnet i Kina. Det mest optimistiske scenariet tilsier at det kan komme en topp i Kinas kullforbruk allerede i 2015. Citibank advarer investorer som tror på høyere kullforbruk i årene fremover.

Greenpeace har også laget en ny analyse om Kinas kullforbruk, som kan lastes ned her.

Forbes har denne saken som forteller både om Kinas planer og Obamas kamp mot kullet i USA. Også i USA vil nye kullkraftverk i praksis bli forbudt med de nye reglene som er på trappene. Dette er et hardt slag mot kullindustrien i USA, som føler stigende press. Et nesten nytt kullkraftverk i West Wirginia, Longview, har gått konk. Reuters skriver om saken her. Kullindustrien klager naturligvis, sak hos Bloomberg her.

For som jeg var inne på i denne bloggen forrige uke, handler klimakampen i økende grad om business vs business. Når energiomstillingen skyter fart, så går det dårlig med kullbransjen. Investorenes fokus endres. En gla’sak denne uken er at GlencoreXstrata skrinlegger planene om å utvikle et stort nytt kullgruveprosjekt i Australia. Gruvegiganten har satt i gang et stort kostnadsreduksjonsprogram som WSJ skriver om her.

Også i Mozambique strever kullinvestorene, risikoen for tap er stor, slik denne reportasjen i FT viser.