Dystre utslippstall fra IEA

Utslippsreduksjoner i USA er et av få lyspunkter i IEAs oversikt over de globale klimautslippene i 2011.

Det internasjonale energibyåret (IEA) har nå presentert sin foreløpige oversikt over klimautslippene i 2011. Tallene viser at de globale utslippene nærmer seg et nivå som gjør togradersmålet svært krevende å nå.

Ifølge IEA må utslippene nå en topp på 32,6 gigatonn – og ikke senere enn 2017 – for at det skal være 50 prosent sjanse til at temperaturøkningen kan begrenses til 2 grader. I 2011 var utslippene på 31,6 gigaton, en vekst på 1,0 gigatonn eller 3,2 prosent fra 2010.

I Kina var utslippsveksten på 9.6 prosent eller 720 millioner tonn. Det tilsvarer de norske utslippene i nesten 15 år…

Samlet hadde landene utenfor OECD en utslippsvekst på drøye 6 prosent, mens OECD-landenes utslipp ble redusert med 0,6 prosent. Både i USA og i EU falt utslippene, men dette oppveies langt på vei av en kraftig vekst i de japanske utslippene fordi det ble brent mye mer kull, olje og gass i Japan etter Fukushima-ulykken. De japanske utslippene økte med 28 millioner tonn.

Det er et paradoks at USA –  tross manglende klimapolitikk – opplever et ganske kraftig fall i utslippene. Utslippene i USA falt med 92 millioner tonn fra 2010 til 2011, på grunn av skifte fra kull til gass i kraftsektoren og mer energieffektive biler. Siden 2006 er de amerikanske klimautslippene redusert med 430 millioner tonn, eller 7,7 prosent.

Utslippene i Kina og India er fortsatt vesentlig lavere per capita enn i OECD.