Vestre skryter av industripartnerskap med EU som ennå ikke finnes

Næringsminister Jan Christian Vestre skryter av at regjeringen har inngått industrielle partnerskap med EU og Tyskland. Men så langt er det bare snakk om samtaler.

Denne saken ble oppdatert fredag 22. april klokken 12.07 med ytterligere kommentarer fra næringsministeren.

– I beste fall halvsannheter, kaller Høyres Linda Hofstad Helleland næringsminister Jan Christian Vestres (Ap) omtale av industrielt partnerskap med EU og Tyskland.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Onsdag la Vestre ut en omfattende melding på regjeringen.no. Tittelen er «Seks måneder med aktiv næringspolitikk – dette skjer nå.» Her heter det:

«Regjeringen har inngått industrielle partnerskap med blant andre EU og Tyskland for å posisjonere norske leverandører bedre inn mot de enorme markedsmulighetene som ligger i det grønne skiftet i Europa.»

Feirer på instagram

Dette budskapet ble også gjentatt på statsrådens instagramkonto denne uken, der han i kjent stil markerer seks måneder som statsråd.

Han skriver: «Inngått industrielle partnerskap med EU og Tyskland som kan åpne enorme markedsmuligheter for norske bedrifter i det grønne skiftet.»

Det er ikke inngått noe slikt partnerskap. Derimot har Norge ønsket å forhandle om dette, og det har EU også sagt seg interessert i.

Energi og Klima ba om en kommentar til at statsråden selger inn i beste fall sonderinger og samtaler om et partnerskap som åpner dører for norsk industri.

Melding fra næringsministeren på Instagram.

Er i en prosess

Via sin informasjonsavdeling har Vestre svart følgende på e-post:

«I februar startet vi en prosess med å videreutvikle klimasamarbeidet med EU til å inkludere et grønt, strategisk industripartnerskap. Dialogen er i gang, og det legges opp til politiske samtaler med Kommisjonen i midten av mai.»

Næringsdepartementet har fredag endret formuleringene i pressemeldingen på regjeringen.no fra «har inngått partnerskap» til «inngår partnerskap.» Det skjedde etter at Energi og Klima omtalte saken.

Der understrekes nå at dette er en prosess.

Halvsannheter fra statsråden

– Det mest konkrete vi har sett av ny kurs i næringspolitikken, er beslutningen om å flytte arbeidsplasser fra Ålesund til Oslo, og det som i beste fall må kunne kalles halvsannheter om industrielle partnerskap med EU og Tyskland. Det skriver Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland i en kommentar.

Hun legger til at «dessverre ser det ut til at Vestres ambisjoner ikke får gjennomslag i regjering, men blir parkert av Senterpartiets proteksjonistiske politikk som bremser opp Norges satsing på arbeidsplasser innen havvind, batterier og hydrogen».

Ingen avtale med Tyskland

Etter det Energi og Klima forstår, er det heller ikke inngått noen avtale med Tyskland.

Næringsdepartementet har lagt ut en lenke til erklæringen etter statsminister Jonas Gahr Støres møte med forbundskansler Olaf Scholz.

I erklæringen snakkes det om en videre dialog.

Statsråden var opptatt torsdag og hadde ikke mulighet til å svare på ytterligere spørsmål om saken. Derimot fikk Energi og Klima tilbud om å møte Vestre når han i mai kommer til Brussel for å ha samtaler med EU-kommisjonen om det som kan bli en avtale.

Fredag ønsket Vestre å kommentere kritikken fra Høyres Hofstad Helleland.

Ikke halvsannheter

Næringsminister Jan Christian Vestre reagerer på at Høyres Linda Helleland kaller dette for halvsannheter, fordi han viser til at dette er brede prosesser både med Tyskland og EU.

­– Vi har to erklæringer med dem om partnerskap som skal fylles med innhold, vi jobber aktivt med dette. Så det er ikke sant at det ikke skjer noe, sier han.

Støre åpnet ballet

Da statsminister Jonas Gahr Støre var i Brussel i februar, var et slikt mulig partnerskap for grønn industri ett av mange tema. Det fremgår av den felles erklæringen fra møtet mellom EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Støre.

Dette er Norges ønsker

Statsministeren ga også et omfattende intervju med NTB under møtene i Brussel. Han redegjorde mer i detalj for hva regjeringen ønsket å få til med et slikt partnerskap.

Regjeringen har, ifølge statsministeren, pekt ut seks områder som viktige for Norge. Det er batterier, hydrogen, fangst og lagring av CO₂ (CCS), karbonfritt stål, karbonfritt aluminium og sikulærøkonomi. Men noen avtale om dette er ikke inngått.

Regjeringen ser for seg en omfattende avtale, etter modell av klimaavtalen. Den er et tillegg til protokoll 31 i EØS-avtalen. Det er i tilfelle en meget omfattende sak som trolig må forelegges Stortinget.

Hofstad Helleland: Snakkes mye

­– Det snakkes mye, men skjer lite fra næringsministeren, understreker Høyres Hofstad Helleland.

Hun mener at dette utspillet om hva Vestre har fått til på seks måneder, er nok et eksempel på det.

– Vi har ingen saker fra næringsministeren til behandling i næringskomiteen denne sesjonen, og med det trenger jeg ikke si mer om avstand mellom retorikken og politikken. Vi lever veldig godt med Vestres videreføring av Solberg-regjeringens aktive næringspolitikk, avslutter hun.

Vestre viser til at i hans første seks måneder som statsråd har han fremmet tre ganger så mange saker til Stortinget som Høyres Monica Mæland gjorde i sine første seks måneder som næringsminister. Han viser ellers til den listen som han presenterte nylig på regjeringen.no.