CO₂-utslippene i EU kraftig ned

CO₂-utslippene fra kraftsektoren i EU falt med 8 prosent i 2014. Atmosfæren ble spart for 84 millioner tonn CO₂.

Det er tall fra britiske Sandbag basert på informasjon fra den europeiske sammenslutningen av nettselskaper, ENTSO-E, som viser den kraftige nedgangen i CO₂-utslipp fra de europeiske kraftverkene. Elektrisitetskonsumet falt samlet 2,6 prosent, mens utslippene falt 8 prosent. Europas kraftmiks ble med andre ord vesentlig renere i løpet av 2014.

Sandbags tall viser at Tyskland og Storbritannia sto for de største utslippsreduksjonene, med over 20 millioner tonn hver. I tillegg ble 13 millioner tonn CO₂ borte i Frankrike og nesten 11 millioner tonn i Italia. I alle disse fire store landene falt den kullbaserte kraftproduksjonen markant. Detaljer er å finne i et excel-ark som kan lastes ned fra Sandbag.

Kombinasjonen av lavere forbruk og mer fornybar energi gjorde at behovet for fossilkraft samlet ble redusert med 114 TWh. De foregående årene er det særlig gassen som har blitt skviset ut i europeisk kraftproduksjon, mens det i 2014 er kullet som opplever den største nedgangen.

I Storbritannia bidro lavere gasspriser og den “særbritiske” CO₂-skatten gjennom sommeren til et betydelig skifte fra kull til gass.

Økningen i fornybar energiproduksjon var på 30 TWh i 2014, det er en nedgang fra 54 TWh som har vært den gjennomsnittlige fornybarveksten de foregående tre årene.