Oljefondet anklages for hykleri, men flere fond kan kopiere ekskluderingen av oljesand

Oljefondet er hyklersk, mener Albertas energiminister. Les også at tysk minister vil gi ekstrainntekt til lokalmiljø som godtar vindmøller, at BPs toppsjef antyder “peak oil” og om Joe Bidens drømmelag for ny klimapolitikk.

Hver fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem saker fra nyhetsbildet i uken som er gått. Her er mine utvalgte.

Oljefondets uttrekk får følger – og kritikk

Nyheten: Oljefondets ekskludering av selskaper innen oljesand og kull vekker oppsikt og dels harme. Men viktigst er kanskje overskriften i kanadiske Financial Post: «Why Norway fund’s divestment from the oilsands could trigger a bigger fund exodus.»

Bakgrunnen: Stortinget vedtok for fire år siden at selskaper med svært høye klimagassutslipp etter hvert skal fases ut av Oljefondet. Fondet kan også ekskludere kullselskaper. Denne uken solgte fondet seg ut av blant annet fire oljesandselskaper i Canada og Tysklands største kraftprodusent RWE.

Hva er konflikten? Eier av et gigantfond bygget opp på fossil energi stiller seg lagelig til for hogg når annen fossil energi ekskluderes. Mens Canadas statsminister Justin Trudeau sier til Canadian Broadcasting Corporation at Oljefondets ekskludering er en vekker om klimaendringene som kommer, kaller Albertas energiminister Sonya Savage uttrekket for hyklersk. Savage kvitterte med en hyllest til regionens oljenæring samme dag som uttrekket ble offentlig: – Canada’s energy producers have some of the highest environmental, social and governance standards in the world. A recent review of these standards put Canada — driven by Alberta’s energy sector — third behind only Norway and Denmark. (Samme argumentasjonen har vi hørt før – «vår olje er renest»).

Vil du lese mer? Financial Times er opptatt av at andre aktører følger etter Norge. The Guardian omtaler saken fra et australsk perspektiv.

BP: Kan vi ha sett “Peak oil demand?”

Nyheten: Bernard Looney, fersk toppsjef i oljeselskapet BP, tror vi kan ha vært vitne til «peak oil».

Bakgrunnen: Koronaviruset har ført til store endringer i folks vaner og gjøremål – som voldsom økning i bruk av digitale verktøy og langt mindre reisevirksomhet. Det er denne utviklingen også oljetoppen i BP nå mener kan vise seg å være varig, noe han utbroderer i Financial Times.

Vil du gå dypere? Denne uken la IEA fram sin oljerapport for mai 2020. Energibyrået forventer at etterspørselen etter olje vil falle fra drøye 100 millioner fat per dag i andre kvartal i fjor til under 80 millioner fat dagen i andre kvartal 2020.

Ekstra inntekt til lokalmiljø som sier ja til vindmøller?

Nyheten: Den tyske økonomiministeren foreslår billig strøm og ekstra inntekter for lokalsamfunn som sier ja til vindturbiner. Avhengig av beliggenhet og strømproduksjon anslår departementet at operatører dermed skal betale lokalsamfunnene rundt 20 000 euro i året, skriver Clean Energy Wire.

Bakgrunnen: Motstanden mot vindparker har økt, ikke minst i Tyskland. Landet trenger flere vindparker når kull og atomkraft skal fases ut.

Joe Bidens nye drømmelag for klimapolitikk

Nyheten: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har utnevnt Alexandria Ocasio-Cortez (Green New Deals «mor») og tidligere utenriksminister John Kerry (en av arkitektene bak Paris-avtalen) til å lede en ny arbeidsgruppe for klimapolitikk. Et drømmelag for klimaet – sier analytiker om utnevnelsen.

Bakgrunnen: Da Bernie Sanders trakk seg etter at det ble klart at Joe Biden ville gå av med seieren om å bli Demokratenes presidentkandidat, var mange av de mer radikale velgerne skuffet. Blant annet for å bygge bro mellom leirene har Biden nå utpekt Bernie Sanders’ egne klimarådgivere til å lede en ny arbeidsgruppe for klima- og energipolitikk. Biden har erkjent behovet for en klimapolitikk som er bred nok til å hjelpe lokalsamfunn som blir økonomisk berørt av energiomstillingen og som også kan takle klimaendringer som havnivåstigning. Utvalget han har satt ned gjenspeiler også et behov for en “just transition”.

Vil du lese mer? Inside Climate News bretter ut saken ytterligere.

Kan sol og vind i kompaniskap gi rimelig hydrogen og ammoniakk?

Nyheten: Solenergiselskapet Lightsource BP – delvis eid av BP – går i gang med en større studie i Australia for å kartlegge potensialet for å lage lønnsomt grønt hydrogen og ammoniakk fra kombinerte sol- og vindparker. Det skriver Wood Mackenzies nettsted Greentech Media.

Bakgrunnen: For å erstatte olje, kull og gass trengs energi som kan gjøre jobben der elektrisitet ikke er nok. Å omdanne rimelig, fornybar energi til hydrogen og ammoniakk kan være svaret på utfordringen knyttet til for eksempel drivstoff i store skip som farter langdistanse. Ammoniakk er billigere å lagre enn hydrogen, og har allerede en etablert forsyningskjede fordi ammoniakk brukes som gjødsel. Planen er at grønt hydrogen skal konverteres til grønn ammoniakk og eksporteres internasjonalt.