Forankring på toppen avgjørende

Knut Aaland har ansvaret for Askos klimaarbeid. Her er hans oppskrift på hva som må gjøres når et selskap vil skjerpe klimaprofilen og kutte utslipp.

Asko har de siste årene markert seg som et selskap som går i spiss for å kutte egne utslipp og gjennomføre nye klimaløsninger. Som direktør for kvalitet, miljø og sikkerhet står Knut Aaland sentralt i dette arbeidet.

– Hva er det første et selskap må gjøre når det tar tak i klima?

– Forankring hos eiere, styre og ledelse er avgjørende. Det må erkjennes at vi har en felles utfordring.

– Hvordan kan en slik forankring sikres?

– Ved synliggjøring av miljøpåvirkning, ved hjelp av kartlegging og analyser. Man må få frem grunnlagsdata.

– Men ledelsen må være engasjert?

– Engasjementet må være der fra toppen, fra øverste hold. Hvis ikke ledelsen i bedriften er med, så er det vanskelig å få gjennomslag.

– Når man har kartlagt utslipp og ledelsen er med – hva er neste steg?

– Da må man ta tak i hver enkelt aktivitet virksomheten driver med og lete etter miljøvennlige løsninger. Noen ting koster penger, i andre sammenhenger kan man finne gratis gulrøtter.

– Hva er typiske «gulrøtter»?

Utslippskutt i praksis.
Utslippskutt i praksis.

– Typisk vil man finne det i energieffektiviseringstiltak. Innen transport handler det om å utnytte materialet bedre. Fylle bilene, ikke transportere luft, unngå å kjøre to turer der det holder med en. Så kan det handle om varedesign og emballasjedesign som reduserer transportbehovet. IKEAs flatpakker er et godt eksempel. Samtidig må man passe på at emballasjen tilfredsstiller behovene. For oss er det for eksempel viktig at vi ikke får svinn som ender som matavfall.

– Når det kommer til å bytte ut kjøretøypark eller finne utslippsfrie drivstoff, blir det vanskeligere?

– Da er det ofte nødvendig å ta på seg litt ekstra kostnader i en periode. Det er viktig å vise at ting fungerer. Det koster litt ekstra, men er nødvendig. Hvis alle venter, så skjer ingenting. Myndighetene kan styre ved hjelp av avgifter, på biodiesel for eksempel. Vi har Paris-avtalen som ligger der. Alle må bidra.

rapportforside_transport
I en serie artikler belyser Anders Bjartnes og Lars-Henrik Paarup Michelsen ulike forhold knyttet til fossilfri transport. Artiklene bygger på en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse, BKK og Sparebanken Vest som er utarbeidet gjennom våren 2016. LAST NED RAPPORT (PDF) eller les flere artikler fra rapporten.

– Men både bilene og drivstoffet er dyrere?

– Mange har små marginer. Ikke alle kan ta de store stegene, men egentlig er den ekstra kostnaden liten for eksempel når det gjelder biodiesel. Når det gjelder nye teknologier (som el-lastebiler og hydrogen) er kostnadene større, da er det fint at myndighetene støtter gjennom Enova. Når volumet kommer, så synker kostnadene raskt.

– Hva med motstand internt. Er mange skeptiske til endring?

– Tvert imot. Vi tiltrekker oss sjåfører som synes det er spennende å være med på å prøve nye ting. Dette er en artig reise å være med på.

– Hva får dere igjen som selskap?

– Vi ønsker å være en spydspiss, og hyggelig omtale er viktig for oss. Vi deler også gjerne informasjon og erfaringer med andre – slik at flere tar ballen.